Обрати сторінку

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології була утворена в серпні 1966 року (до початку 70-х років ХХ ст. вона мала назву кафедра загального та слов’янського мовознавства, до 2015 р. – кафедра загального мовознавства і історії мови). Першим її завідувачем був доктор філологічних наук, професор В.К. Журавльов. З 1971 по 1975 рр. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Л.М. Саркісова, а з початку 1976 по 2014 рік кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Донецького національного університету, доктор філологічних наук, професор Євген Степанович Отін. Першими співробітниками кафедри у 60-ті – 70-ті роки були Є.С.Отін, Л.М.Саркісова, П.І.Сегеда, В.П.Токар, Г.І.Рихтер, І.О.Курдюмова, О.П.Білик, Л.С.Померанська, І.Т.Принцевський, А.Ю.Симоненко, А.М.Крейтор, С.Т.Малишев, Р.Й.Сирота, Є.І.Царенко. Пізніше колектив поповнився й оновився за рахунок талановитої молоді, випускників філологічного факультету Л.П.Борисової, Н.Є. Касьяненко, М.О.Луценка, В.В.Мозгунова, К.В.Першиної, В.П. Пилипак, Н.О.Ярошенко.

В. о. завідувача кафедри

Гарбера Ірина Володимирівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології була утворена в серпні 1966 року (до початку 70-х років ХХ ст. вона мала назву кафедра загального та слов’янського мовознавства

Освітні програми

Спеціальність “Філологія”

Освітня програма “Прикладна лінгвістика”