Обрати сторінку

Кафедра романо-германської філології та зарубіжної літератури

Кафедра романо-германської філології та зарубіжної літератури

Україна все активніше виходить на міжнародний рівень, посилює зв’язки з іншими, передусім європейськими, країнами. Саме тому помітно зростає значення іноземних мов, а також потреба у фахівцях з високим рівнем володіння німецькою, французькою, іспанською мовами. Саме таких фахівців готує кафедра романо-германської філології та зарубіжної літератури. Кафедра проводить ґрунтовну підготовку фахівців за спеціальністю 035 Філологія спеціалізацією 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька, за освітньою програмою «Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)» для роботи в різних галузях освіти і науки.

Підготовка фахівців здійснюється з урахуванням нових потреб у суспільстві, що швидко змінюються, за ступенями освіти бакалавр та магістр. Також професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує освітню діяльність за спеціалізаціями 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська та 035.01 Українська мова та література, освітніми програмами «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)» та «Українська та німецька мови та літератури (переклад включно)» з таких дисциплін:

  • друга іноземна мова;
  • історія зарубіжної літератури;
  • комунікативні та перекладацькі стратегії другої іноземної мови;
  • загальнотеоретичні дисципліни, зокрема «Основи теорії мовної комунікації», «Основи лінгвістичних досліджень», «Методологія та методи мовознавчих та літературознавчих досліджень. Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи» та ін.

Викладачі кафедри проводять лекційні і практичні заняття, індивідуальні консультації, виступають керівниками асистентської та перекладацької практик, розробляють силабуси навчальних дисциплін, займаються науковою, соціально-виховною та організаційною роботою, публікують наукові і навчально-методичні праці. Професорсько-викладацький склад кафедри готує студентів до їхньої майбутньої професійної діяльності, застосовуючи класичні і новітні методи та методики викладання.

В.о. завідувача кафедри

Ігнатенко Дарина Євгенівна

к. філол. н., старший викладач, в.о. завідувача кафедри романо-германської філології та зарубіжної літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра романо-германської філології та зарубіжної літератури поєднує освітні та наукові традиції трьох кафедр: кафедри германської філології, кафедри романської філології, кафедри світової літератури і класичної філології – які об’єднали свої зусилля для збереження якості підготовки фахівців. Кожна з цих кафедр має давню історію і відзначається значними здобутками у педагогічній сфері, а також видатними науковими досягненнями.

Освітні програми

Спеціальність 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (Французька мова і переклад)

Освітньо-професійна програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача іноземної мови і літератури та перекладача. Викладання профільних дисциплін виключно іноземними мовами, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання наукових досліджень в галузі філології, проходження виробничої практики (перекладацької).

https://drive.google.com/drive/folders/1qzPt1vh4sSqJtyzVMtNLqgsye1Yi67E8