Обрати сторінку

Філологічний факультет

 

Філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса – це понад 80 років досвіду та досягнень,
потужна структура університету та колектив однодумців,  ініціативних і небайдужих особистостей.

 

Історія

Філологічний факультет був заснований 1937 року у складі Сталінського педінституту як історико-філологічний. У 1965 році, у зв’язку з утворенням Донецького державного університету, став самостійним. У 70-90 рр. ХХ століття на філологічному факультеті функціонували наукові школи відомих в Україні і за її межами учених: М.М. Гіршмана, Є.С. Отіна, С.В. Мишанича.

Серед випускників філологічного факультету є чимало відомих у нашій країні та за її межами вчених, письменників, журналістів, літературних критиків, учителів-новаторів. Це наших випускників можна побачити на загальнодержавних телеканалах та почути в радіоефірах, вони є загальновідомими медійними постатями.

Про факультет

Філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса високо тримає планку провідного навчального і науково-дослідного центру України. Викладачі факультету – це колектив фахівців-професіоналів, вчених, педагогів, серед яких 80% – доктори та кандидати наук.  Навчання на факультеті відкриває безліч можливостей:  участь у наукових проектах, можливість реалізації себе у творчих, практико-орієнтованих проектах, вивчення окремих дисциплін іноземною мовою, можливість обрати для себе найбільш зручну форму навчання.

На факультеті здійснюється фундаментальна підготовка бакалаврів та магістрів на денній та заочній формах навчання.

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Студентське самоврядування

Голова студентської ради

філологічного факультету

Грицай Андрій

Департамент виховної та волонтерської діяльності

Ситнік Кристіна

Департамент з навчально-наукової роботи

Рум’янцева Поліна

Соціально-побутовий департамент

Остапчук Юлія

Спортивно-масовий департамент

Вересюк Владислав 

Департамент інформації та комунікації

Проектний департамент

Потаєва Катерина

Секретар Студентської ради

Галюк Анастасія

Культурно-масовий департамент

Бондар Катерина

Кафедри

Кафедра української філології і культури

Про основні напрями діяльності кафедри досить переконливо свідчить її назва. Мова і культура – дві глобальні, взаємопов’язані грані людського буття.

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

 «ТРИ КИТИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ – МОВА, КУЛЬТУРА, МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ!
Прикладна лінгвістика. Міжкультурна лінгвістика. Багатопрофільна спеціальність, яка передбачає підготовку фахівця, компетентного в галузі філології й міжкультурної комунікації, здатного до професійної реалізації в сучасному лінгвокультурному просторі й міжкультурної взаємодії як в Україні, так і за її межами.

Кафедра теорії та історії української і світової літератури

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузях теорії літератури і художньої культури, історії української літератури і фольклористики.

Кафедра української мови

«Треба визначитися – зі своїми інтересами. Мені здається, в пору свого передстудентства я “розгадав“ свій профіль – філологічний» (Василь Стус). Поет знайшов свій шлях до людської справжності у слові і завдяки йому, адже опанувати філологічну майстерність – це виховати в собі інтелектуальну особистість, здатну змінити світ.

Кафедра психології

Психолог – це сучасний конкурентоспроможний фахівець, здатний вирішувати комплексні завдання у сферах психологічного супроводу професійного становлення особистості, організаційного розвитку та консультування, організовувати та будувати професійну діяльність за принципами збереження здоров’я, особистісного та професійного зростання.