Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу на освітній ступінь «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

Для вступу до Донецького національного університету імені Василя Стуса до Приймальної комісії необхідно подати такі документи:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копія довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);
  • копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);
  • копію військово-облікового документа (для військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з відповідних конкурсних предметів 2019, 2020, 2021 років (при вступі за результатами ЗНО);
  • інформаційна картка до сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з результатами (при вступі за результатами ЗНО);
  • інформаційна картка з результатами НМТ;
  • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за індивідуальною усною співбесідою та/або квотою;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.