Обрати сторінку

Графіки навчального процесу

ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

СО БАКАЛАВР

СО МАГІСТР

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ

СО БАКАЛАВР

Культурологія
4 курс
Українська мова та література

3 курс 4 курс

Психологія

3 курс 4 курс

СО МАГІСТР

Українська мова та література

1 курс 2 курс

Психологія

1 курс 2 курс 2 курс (дод.наб.)