Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна
форма здобуття освіти
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня 2022 року
Початок прийому заяв та документів 29 липня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди* до 18:00 год 08 серпня 2022 року
Проведення університетом індивідуальних усних співбесід 09 – 16 серпня 2022 року
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід не пізніше 12:00 год 17 серпня 2022 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід до 10:00 год 20 серпня 2022 року
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами індивідуальних усних співбесід* не пізніше 15:00 год 22 серпня 2022 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами НМТ та/або розгляду мотиваційних листів до 18:00 год 23 серпня 2022 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 29 серпня 2022 року
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням до 18:00 години 02 вересня 2022 року
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 05 вересня 2022 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не раніше 18:00 год 02 вересня 2022 року
Переведення на вакантні місця державного замовлення* до 19 вересня 2022 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:

до 16:00 год 10 вересня

до 16:00 год 29 вересня

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

у декілька сесій:

12 вересня

30 вересня

 

*категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти;

**у межах вакантних ліцензійних місць