Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної компанії Денна та заочна форма здобуття освіти
Прийом заяв для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення* з 24 червня  2021 року до 18:00
06 липня 2021 року
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів  01 липня 2021 року
Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення* 01 – 13 липня 2021 року
Початок прийому заяв та документів 14 липня 2021 року
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб* 14 – 23 липня 2021 року
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди* з 14 – 16 липня 2021 року до 18:00
Проведення Університетом співбесід 17 – 19 липня 2021 року
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 12:00 20 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід до 10:00 23 липня 2021 року
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід не пізніше 15:00 20 липня 2021 року
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складених з 01 по 13 липня 2021 р.) до 18:00 23 липня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням 28 липня 2021 року
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням до 18:00 02 серпня 2021 року
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням 09 серпня 2021 року
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб 10 серпня 2021 року
Подача пільгових документів для переведення на бюджет до 16:00 11 серпня 2021 року
Переведення на бюджет до 19 серпня 2021 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій:до 16:00 13 серпня 2021 року;

до 16:00 25 серпня 2021 року;

до 16:00 24 вересня 2021 року

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб**

у декілька сесій:18 серпня 2021 року;

30 серпня 2021 року;

29 вересня 2021 року

* крім категорій осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 6 розділу VIII цих Правил прийому)

** у межах вакантних ліцензійних місць