Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Терміни прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, необхідних для вступу, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем «Магістр»:

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) 11 травня – 03 червня 2021 р. (до 18:00)
Прийом заяв і документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів, що проводить Університет* 22 – 25 червня 2021 р.
Основна сесія єдиного вступного іспиту з іноземної мови або вступного іспиту з іноземної мови в Університеті* 30 червня 2021 р.
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників 01 липня 2021 р.
Основна сесія ЄФВВ або вступних фахових іспитів в Університеті* 02 липня 2021 р.
Прийом заяв та документів (від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування)

15 – 23 липня 2021 р. 

(до 18:00)

Строки проведення вступних випробувань в Університеті

19 липня – 30 липня 

2021 р.

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням 02 серпня 2021 р.
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення до 18:00 7 серпня 2021 р.
Зарахування вступників за державним замовленням 12 серпня 2021 р.
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00 13 серпня 2021 р.
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

у декілька сесій: 

до 16:00 17 серпня 2021 р.

до 14:00 28 серпня 2021 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб (у межах вакантних ліцензійних місць)

у декілька сесій: 

18 серпня 2021 р.

30 серпня 2021 р.

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти (пункт 12 розділу VIII Правил прийому до Донецького національного університету імені Василя Стуса)

Терміни прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, необхідних для вступу, конкурсний відбір та зарахування на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» (на основі здобутого СО «Магістр» або ОКР «Спеціаліст»; за кошти фізичних та/або юридичних осіб – для тих, хто не складає ЄВІ):

Етапи вступної кампанії Денна та заочна форми навчання
Прийом заяв та документів (від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та фахового вступного випробування) 15 – 23 липня 2021 р.
(до 18:00)
Строки проведення вступних випробувань в Університеті 19 липня – 30 липня

 

2021 р.

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 15:00

 

13 серпня 2021 р.

Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб у декілька сесій:

 

до 16:00 17 серпня 2021 р.

до 14:00 28 серпня 2021 р.

Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб (у межах вакантних ліцензійних місць) у декілька сесій:

 

18 серпня 2021 р.

30 серпня 2021 р.

* у межах вакантних ліцензійних місць