Обрати сторінку

Терміни подачі документів

Строки прийому заяв та документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання для здобуття освіти за ступенем “Магістр” на основі НРК6, НРК7

Етапи вступної кампанії

Строки

Реєстрація вступників для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 08 травня до 31 травня 2023 року
Основна сесія складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 23 червня до 21 липня 2023 року
Реєстрація електроних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів від 01 липня 2023 року

Прийом заяв

– на участь у фахових іспитах, на спеціальності, де це передбачено Правилами прийому

– для осіб, які вступають на основі співбесіди замість ЄВІ/фахового іспиту замість ЄФВВ*

– на участь у фахових іспитах для осіб, які беруть участь у конкурсному відборі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

на відкриті та фіксовані пропозиції:

від 03 липня до 17 липня 2023 року

на небюджетні пропозиції:

від 03 липня до 31 липня 2023 року

Додаткова сесія реєстрації для складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 12 липня до 14 липня 2023 року
Проведення співбесід, фахових іспитів  з 17 липня до 28 липня (включно) 2023 року
Проведення фахового іспиту для вступників виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 31 липня до 18:00 14 серпня 2023 року
Додаткова сесія складання Єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та Єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) з 03 до 16 серпня 2023 року
Прийом заяв для участі в конкурсному відборі з 31 липня до 18:00 21 серпня 2023 року
Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням;
оприлюднення списку рекомендованих для вступу осіб, які вступають на місця виключно за кошти фізичних та/або ридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції
не пізніше 26 серпня 2023 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця державного замовлення до 18:00 29 серпня 2023 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування на місця виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції (1 сесія) до 18:00 30 серпня 2023 року
Зарахування вступників за державним
замовленням;
Зарахування вступників виключно за кошти фізичних та/або тридичних осіб на небюджетні конкурсні пропозиції
31 серпня 2023 року
Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або тридичних осіб на відкриті та фіксовані
пропозиції
не раніше 30 серпня 2023 року
Подача пільгових документів для переведення на
бюджет
до 16:00 06 вересня 2023 року
Терміни виконання вступниками вимог щодо зарахування за кошти фізичних та/або тридичних осіб

у декілька сесій:

до 16:00 06 вересня 2023 року

до 16:00 13 вересня 2023 року

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або тридичних осіб

у декілька сесій:

07 вересня 2023 року

14 вересня 2023 року

* категорії осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти
** у межах вакантних ліцензійних місць