Обрати сторінку

Працевлаштування

Кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Студенти та випускники кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології успішно працюють у кількох спеціальних напрямах:

  1. практична робота в галузі комп’ютерної лінгвістики (лінгвістичне забезпечення програмних продуктів та інформаційних систем різних типів, автоматизація інформаційних робіт, створення систем інформаційного пошуку та автоматизованого перекладу, електронних словників, баз даних);
  2. розробка новітніх комп’ютерних програм;
  3. реклама і PR;
  4. професійний письмовий та усний переклад текстів різного типу (українська, російська, польська, англійська мови);
  5. лінгвістичний супровід ліцензування та купівлі ліцензійних продуктів, сертифікації на міжнародному рівні;
  6. видавництво книг, брошур, буклетів, словників, енциклопедій, карт, атласів тощо;
  7. створення, обслуговування й редагування сайтів (контент-менеджер, розробник інтерфейсів, графічний дизайнер, відеограф, веб-редактор, фоторедактор, копірайтер тощо).

Фахівець з прикладної лінгвістики нині – затребувана та престижна професія з огляду на постійну активізацію економічних і ділових відносин. Запорукою швидкого працевлаштування є професійне володіння нашими випускниками кількома мовами та набуті вміння ефективно їх використовувати у розробці комп’ютерних програм. Диплом прикладного лінгвіста дає найкращі перспективи на ринку праці.

Кафедра психології

СО Бакалавр

Працевлаштування

Бакалавр здатен виконувати професійну роботу згідно класифікатора професій України:
• профконсультант;
• фахівець з надання допомоги неблагополучним сім’ям;
• голова секції (творчої);
• викладач спеціалізованого навчального закладу;
• педагог-валеолог;
• методист-валеолог;
• фахівець у галузі праці та зайнятості населення;
• психолог;
• фахівець із найму робочої сили;
• організатор з персоналу;
• помічник керівника підприємства;
• помічник керівника виробничого підрозділу;
• інспектор з соціальної допомоги;
• фахівець з питань вирішення питань колективних трудових спорів (конфліктів);
• лаборант у галузі освіти;
• лаборант наукових підрозділів.

Продовження освіти

Навчання для подальшого розвитку та самовдосконалення у науковій та професійній сферах діяльності, а також інших споріднених галузях наукових знань: підготовка на 8-ому (магістерському) рівні НРК України у галузі психології (або споріднених галузях наукових знань).

СО Магістр

Працевлаштування

Магістр здатен виконувати професійну роботу за кодами ДК:
• психолог;
• начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо)
• науковий співробітник (з психології);-
• консультант медико-психолого-педагогічної консультації;
• завідувач центру (молодіжного);
• головний консультант (керівник головного підрозділу);
• консультант із суспільно-політичних питань;
• психолог і викладач психології;
• молодший науковий співробітник (психологія);
• науковий співробітник консультації (психологія);
• науковий співробітник та асистент у лабораторіях, науково-дослідних інститутах, консультативних установах;
• консультант із питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів;
• психолог в установах із питань виконання покарань;
• завідувач лабораторії;
• директор центру соціальної служби для молоді;
• завідувач психолого-медико-педагогічної консультації;
• вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами;
• завідувач лабораторії;
• консультант центральної психолого-медико-педагогічної консультації.

Кафедра теорії і практики перекладу

Кафедра англійської філології

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра романо-германської філології та зарубіжної літератури