Обрати сторінку

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра іноземних мов професійного спрямування забезпечує викладання курсів іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою) для здобувачів факультетів немовної підготовки СО «Бакалавр» та СО «Магістр» Донецького національного університету імені Василя Стуса. Перелік курсів є наступним:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська);
 • Іноземна мова (англійська);
 • Теорія та практика перекладу;
 • Практикум перекладу;
 • Друга іноземна мова (німецька, французька);
 • Мова і міжкультурна комунікація;
 • Іноземна мова спеціальності;
 • Ділова англійська мова для пошуку роботи та працевлаштування;
 • Ділова кореспонденція англійською мовою;
 • Ділова іноземна мова;
 • Теоретичний курс іноземної мови (англійської).

Колектив кафедри складається з 10 штатних працівників (з них 5 – кандидатів наук (2 доцентів і 3 старших викладачів кафедри), 2 – старших викладачів без наукового ступеню, 3 – асистентів кафедри).

Пріоритетними завданнями для колективу кафедри є передусім вдосконалення якості викладання іноземних мов відповідно до міжнародних стандартів і активне застосування новітніх методик та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Протягом 2015-2019 рр. викладачі кафедри брали участь у спільному проєкті Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України “English for Universities Project”, підвищуючи свою професійну майстерність завдяки навчанню на тренігах і воркшопах в рамках Проєкту, а саме:  ATE (Academic Teaching Excellence — вдосконалення вмінь та навичок проведення англійською мовою лекцій та практичних занять з фахових дисциплін), EAP (English for Academic Purposes — вдосконалення вмінь та навичок викладання англійської мови для академічних цілей здобувачам освітніх програм магістерського рівня), CiVELT (English for Specific Purposes — вдосконалення вмінь та навичок викладання англійської мови професійного спрямування), ESP Module Design — вдосконалення вмінь укладання робочих програм з англійської мови професійного спрямування), English for Academics — вдосконалення вмінь та навичок написання наукових статей, анотацій, розробка тематичних презентацій).

За результатами Проєкту за участі викладачів кафедр іноземних мов професійного спрямування 30 закладів вищої освіти України було розроблено нову чотирьохмодульну стандартизовану програму з англійської мови професійного спрямування для здобувачів факультетів немовної підготовки.

З березня 2020 року співробітники кафедри беруть активну участь у спільній робочій групі Міністерства освіти і науки України, Британської Ради в Україні та представників ЗВО України в межах Проєкту «POLICY FOR ENGLISH». За період роботи групи напрацьовано проєкти методичних рекомендацій для українських ЗВО щодо імплементації «Концептуальних засад державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти», розроблених Британською Радою та МОН у липні 2019 року. Проєкт методичних рекомендацій складається з трьох частин: 1) рекомендації для втілення Концептуальних засад (керівникам ЗВО); 2) рекомендації для втілення Концептуальних засад (лекторам ЕМІ, викладачам фахових випускових немовних кафедр, які викладають свої дисципліни англійською мовою); 3) рекомендації для втілення Концептуальних засад (викладачам англійської мови професійного спрямування та кафедрам іноземних мов професійного спрямування українських ЗВО).

З вересня 2020 року колектив кафедри активно співпрацює зі співробітниками юридичного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса в межах Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя», 2020-2021 рр, метою проєкту є підготовка нової спільної Робочої програми навчальної дисципліни «Іноземна мова (англійська») для здобувачів 1-2 років навчання СО «Бакалавр» ОП «Право».

Колектив кафедри з 2020 року є співорганізатором Всеукраїнської онлайн-олімпіади з англійської мови для студентів спеціальності «Комп’ютерні науки», що проводиться на базі НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського (кафедра англійської мови гуманітарного спрямування), ДонНУ імені Василя Стуса (кафедра іноземних мов професійного спрямування) та ЧНУ імені Юрія Федьковича (кафедра іноземних мов для природничих факультетів).

У березні 2020 року на базі кафедри було проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Англійська мова» для закладів вищої освіти України, де англійська мова не є спеціальністю (згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1580 від 17.12.2019 р.).

З 2017 року викладачі кафедри активно співпрацюють зі співробітниками Центру «Вікно в Америку/Window on America», що функціонує на базі Вінницької обласної бібліотеки імені К.А. Тімірязєва. За період співпраці для здобувачів факультетів немовної підготовки ДонНУ імені Василя Стуса організовано та проведено більше 30 англомовних пізнавально-виховних заходів.

Велика увага приділяється методичній та науковій роботі. Кафедра щорічно (з 2016 р.) проводить Міжнародну науково-практичну конференцію для студентів, аспірантів та молодих вчених «Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences». Важливим є використання лише англійської мови під час виступу та дискусії як на пленарному, так і на секційних засіданнях.

Для підвищення методичного рівня насамперед молодих викладачів кафедри регулярно проводяться методичні семінари, присвячені найактуальнішим питанням навчання іноземних мов здобувачів факультетів немовної підготовки Університету.

Завідувач кафедри

Калініченко Віра Ігорівна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов професійного спрямування Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов професійного спрямування поєднує освітні та наукові традиції двох кафедр, які після переміщення Донецького національного університету імені Василя Стуса до м. Вінниця об’єднали свої зусилля на збереженні та підвищенні якості підготовки фахівців. Це кафедри англійської  мови  для  природничих  і гуманітарних спеціальностей та англійської мови для економічних  спеціальностей.