Обрати сторінку

Конференції та семінари

Викладачі філологічного факультету організують і проводять низку наукових заходів, які вже стали традиційними:

 • Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання» (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 рр.);
 • Міжнародна науково-теоритична та навчально-прикладна конференція «Лінгвіст-програміст» (2007 — 2021 рр.);
 • Всеукраїнська наукова конференція з проблем інтертекстуальності («Інтертекстуальні та комунікативні аспекти художнього тексту та його літературознавча інтерпретація», 2010 р.; «Інтертекстуальність / інтерсуб’єктність у літературознавчому і художньому дискурсах», 2013 р.);
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні технології викладання гуманітарних дисциплін» (2009, 2011, 2013, 2015 рр.);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих науковців «Культура у фокусі наукових парадигм» (2013 — 2019 рр.);
 • Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми розвитку засобів масової комунікації у сучасній Україні» (2012 — 2019 рр.);
 • конференції, присвячені творчості та громадській діяльності В. С. Стуса (Міжнародна наукова конференція «Творчість Василя Стуса в контексті європейської культури ХХ століття», 1998 р.; ІІ Всеукраїнська наукова конференція «Василь Стус в контексті європейської літератури», 2001 р.; ІІІ науково-практична конференція «Поетика Василя Стуса», 2006 р.; ІV Всеукраїнська конференція «Василь Стус: життєві і творчі контексти», 2008 р.; V Міжнародна науково-теоретична конференція «Художнє слово Василя Стуса в контексті української та світової літератури», 2013 р.; Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Творчість Василя Стуса і сучасність», 2015 р.; VI Міжнародна науково-практична конференція «Василь Стус: життя, ідеологія, творчість, соціополітичний і літературний контекст», 2018 р.;
 • науково-практична конференція студентів і молодих учених «Актуальні проблеми психологічної науки і практики» (2009 — 2019 рр.);
 • міжкафедральний студентський науковий семінар (2018, 2019 рр.);
 • Міжнародна міждисциплінарна науково-практична конференція «Доля поляків і доля Вітчизни: погляд крізь століття» (2019,2020 рр.).
 • Всеукраїнський ономастичний семінар «Поезія і поетика власних імен художнього дискурсу» (2021 р.)