Обрати сторінку

Новини та оголошення

Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – ХІ»

13-14 травня 2021 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології та кафедра української мови, теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса Інститут мовознавства імені О. О. Потебні НАН України, Інститут української мови НАН України, Український мовно-інформаційний фонд НАН України, кафедра славістики Бєлградського університету, кафедра україністики Познанського університету імені Адама Міцкевича, Вроцлавський університет, Університет Палацького в Оломоуці спільно проводять Міжнародну науково-теоретичну конференцію «Граматичні читання – ХІ».

Проведення граматичної конференції на філологічному факультеті нашого університету вже стало доброю традицією. Перші Граматичні читання відбулися в 2000 році, вони були присвячені 65-річчю визначного вченого-граматиста професора Івана Романовича Вихованця. Треті Граматичні читання у 2005 році набули статусу Міжнародної конференції.

До програми цьогорічної конференції включено біля 100 доповідей, які підготували вчені з Інституту української мови НАН України, Інституту мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та викладачі провідних університетів України, Польщі, Сербії, Росії та Чехії.

13 травня відбулось пленарне засідання в режимі онлайн на платформі Microsoft Teams. З вітальним словом виступили проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса, доктор економічних наук, професор, Ілля Хаджинов, організатор та ідейний натхненник конференції Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Жваве зацікавлення аудиторії та низку питань викликали ґрунтовні доповіді на пленарному засіданні. Виступили:

Наталія Дарчук, доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української мови та прикладної лінгвістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, з доповіддю «Комп’ютерна параметризація в Корпусі української мови»;

Анатолій Загнітко, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса, декан філологічного факультету, з доповіддю «Силові поля граматичної семантики: сучасні студії»;

Пшемислав Юзвікевич, доктор габілітований, професор Вроцлавського університету, керівник кафедри україністики Інституту слов’янської філології Вроцлавського університету, з доповіддю «Епоніми в мікології (про походження латинських, українських і польських офіційних назв макроскопічних грибів)»;

Мар’яна Оленяк, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. декана факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса, з доповіддю «Мова та мовлення як мета і засіб у контексті пошуку універсалій. Доказовість універсалій»;

Марія Конюшкевч, доктор філологічних наук, професор, з доповіддю «Обчислюваність показників синтаксичного зв’язку як чинник їх категорійності в системі мови»;

Елла Кравченко, доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса, з доповіддю «Історико-культурні імена в поезії Василя Стуса».

Завершила пленарне засідання презентація Тетяни Космеди, доктора філологічних наук, професора, професора титулярного, завідувача кафедри україністики Університету імені Адама Міцкевича в Познані, на тему «Фундаментальна граматика Анатолія Загнітка та його наукової школи: багатоликість архітектоніки». Виступ було присвячено 30-річчю Граматичної школи Анатолія Загнітка.

Після перерви роботу продовжено на секційних засіданнях.

Матеріали Граматичних читань опубліковано у збірнику «Граматичні читання-ХІ».

Щиро дякуємо всім учасникам за цікаві доповіді, обмін ідеями та справжню наукову дискусію!