Обрати сторінку

Місія, бачення, перспективні завдання

Місія факультету – формування високоінтелектуального фахівця філології та психології, гармонізованої та інтегрованої в суспільство особистості, орієнтованої на відновлення й розвиток Української Держави, здатної усвідомлено і цілеспрямовано реалізовувати світоглядні принципи Університету та дотримуватися високих критеріїв національної гідності та честі; розширення експертного середовища та інноваційної діяльності у сфері філології та психології для формування сталих суспільних благ мовного комфорту та літературно-мовного ландшафту, психологічного здоров’я; продукування гідності особистості, духовності, україноцентризму, волі та відповідальності фахівця як такого, що утверджуватиме Україну як незламну, соборну та непереможну.

Бачення факультету – національний лідер підготовки психологів, філологів-теоретиків і філологів-прикладників, лінгвістів-програмістів та лінгвістівекспертів;

 • надійний та соціально відповідальний, привабливий партнер для зовнішніх стейкголдерів для бізнес-структур, науково-дослідних, соціальногуманітарних та інклюзивних інституцій;
 • комфортний, ресурсний, професійний простір із можливістю зміцнення та розвитку особистості і психічного здоров’я й формування цілісного
  корпоративного духу;
 • цілісний світоглядний простір із кореляцією особистісних, корпоративних та університетських цінностей із дотриманням академічних прав і свобод
  на основі національної гідності й честі.

Перспективні напрями (завдання) розвитку факультету в контексті реалізації стратегічних пріоритетів розвитку Університету:

 • Оптимізація підготовки філолога, психолога – фахівця нової компетенції, здатного гідно репрезентувати вітчизняну науку й культуру світу та професійно виявляти свої компетентності.
 • Удосконалення організації та якості освітнього процесу з дотриманням принципів академічної свободи.
 • Сприяння підвищенню кадрового потенціалу факультету і створення його позитивного іміджу.
 • Підтримка наукового авторитету факультету та розвитку студентської науки; дотримання принципів академічної доброчесності.
 • Розвиток співпраці в рамках міжнародних проєктів та програм, академічної мобільності.
 • Удосконалення підтримувального працевлаштування випускників із відбиттям траєкторії професійної кар’єри.