Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу

Вступники для здобуття ступеня освіти «Магістр» подають заяву в електронному вигляді.

Разом із заявою до приймальної комісії Донецького національного університету імені Василя Стуса необхідно подати такі документи:

-копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

-копію довідки про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки);

-копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер);

-копію військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);

-документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-екзаменаційний листок та екзаменаційну картку єдиного фахового вступного випробування / єдиного вступного іспиту (у визначених Правилами прийому випадках);

-подання для визначення додаткових балів за навчальні та наукові досягнення для конкурсного відбору вступників на навчання для здобуття ступеня освіти «Магістр» та копії наданих документів, що підтверджують науковий рейтинг вступника (дипломів переможців та призерів студентських олімпіад та конкурсів, копії наукових публікацій тощо), у випадках, передбачених Правилами прийому (за наявності).

-чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники для здобуття ступеня магістра, які мають право на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті відповідно до Правил прийому та Умов прийому, подають заяви в паперовому вигляді. У такому випадку, до зазначених вище документів, мають бути подані також

-документи, що підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами під час вступу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та/або єдиного фахового вступного випробування;

-за наявності розбіжностей у даних вступника – копії документів, що вказують на зміну паспортних даних;