Обрати сторінку

Перелік документів для вступу

Перелік документів для вступу на освітній ступінь «Магістр»

Для виконання вимог на зарахування для здобуття ОС «Магістр» до Донецького національного університету імені Василя Стуса необхідно подати такі документи:  

1. Заява, мотиваційний лист (подаються в електронному вигляді через сервіс vstup.edbo.gov.ua)*. Під час виконання вимог до зарахування ці електронні документи видруковуються з бази і підписуються вступником.

2. Копія довідки або витягу з реєстру про реєстрацію місця проживання (як додаток до ID-картки)

3. Копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (індивідуальний податковий номер)

4. Копія військово-облікового документа – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством)

5. Оригінал і копія документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього

6. Результати магістерського комплексного тесту (МКТ) / магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) 2022 року або Екзаменаційний листок та екзаменаційну картку єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту (2019 – 2021 років у зазначених Правилами прийому випадках);

7. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см

*Заяви та мотиваційні листи на вступ у магістратуру подаються тільки в електронній формі, крім таких випадків:

  • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуту освіту або реєстраційних даних учасника тестових вступних випробувань, яке здійснювалося Українським центром оцінювання якості освіти. У такому випадку додаються копії документів, що вказують на зміну паспортних даних.
  • у разі подання іноземного документа про освіту;
  • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
  • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
  • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії ЗВО.