Faculty of Philology

 

Філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса – це понад 80 років досвіду та досягнень,
потужна структура університету та колектив однодумців,  ініціативних і небайдужих особистостей.

 

History of the Faculty

 

Філологічний факультет був заснований 1937 року у складі Сталінського педінституту як історико-філологічний. У 1965 році, у зв’язку з утворенням Донецького державного університету, став самостійним. У 70-90 рр. ХХ століття на філологічному факультеті функціонували наукові школи відомих в Україні і за її межами учених: М.М. Гіршмана, Є.С. Отіна, С.В. Мишанича.

Серед випускників філологічного факультету є чимало відомих у нашій країні та за її межами вчених, письменників, журналістів, літературних критиків, учителів-новаторів. Це наших випускників можна побачити на загальнодержавних телеканалах та почути в радіоефірах, вони є загальновідомими медійними постатями.

General information about the faculty

The Faculty of Philology of Vasyl’ Stus Donetsk National Vasyl’ Stus University is the leading educational and research center of Ukraine. The faculty members are a team of professionals, scientists and teachers, 80% of whom are doctors and candidates of science. Studying at the faculty opens up many opportunities: participation in scientific projects, the opportunity to realize themselves in creative, practice-oriented projects, the study of individual disciplines in a foreign language, the opportunity to choose the most convenient form of education.

The faculty provides the fundamental training of bachelors and masters in full-time and part-time forms of education.

Bachelor’s degree

Educational qualification level of a person who, on the basis of complete general secondary education, has obtained basic higher education, fundamental and special skills and knowledge regarding the generalized object of work (activity), sufficient to fulfill the tasks and duties (activities) of a certain level of professional activity, intended for primary positions in a particular activity.

Master’s degree

A master’s degree is an educational and qualification level of a specialist who, on the basis of a bachelor’s qualification, has acquired in-depth special knowledge and skills of research and innovation character, has a certain experience of their application and production of new knowledge for solving problematic professional problems in a certain field.

Student self-government

Head of Student Council

Faculty of Philology

Hrytsaii Andrii

Department of Educational and Volunteer Activity

Sytnik Krystina

Department of Educational and Scientific Work

Rumiantseva Polina

Social and Domestic Department

Ostapchuk Yuliia

Sports department

Veresiuk Vladyslav

Department of Information and Communication

Project department

Potaieva Kateryna

Secretary of Student Council

Anastasiia Haliuk

Department of Culture

Bondar Kateryna

Departments

Кафедра української філології і культури

Про основні напрями діяльності кафедри досить переконливо свідчить її назва. Мова і культура – дві глобальні, взаємопов’язані грані людського буття.

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

 «ТРИ КИТИ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ – МОВА, КУЛЬТУРА, МІЖКУЛЬТУРНИЙ ДІАЛОГ!
Прикладна лінгвістика. Міжкультурна лінгвістика. Багатопрофільна спеціальність, яка передбачає підготовку фахівця, компетентного в галузі філології й міжкультурної комунікації, здатного до професійної реалізації в сучасному лінгвокультурному просторі й міжкультурної взаємодії як в Україні, так і за її межами.

Кафедра теорії та історії української і світової літератури

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузях теорії літератури і художньої культури, історії української літератури і фольклористики.

Кафедра української мови

«Треба визначитися – зі своїми інтересами. Мені здається, в пору свого передстудентства я “розгадав“ свій профіль – філологічний» (Василь Стус). Поет знайшов свій шлях до людської справжності у слові і завдяки йому, адже опанувати філологічну майстерність – це виховати в собі інтелектуальну особистість, здатну змінити світ.

Кафедра психології

Психолог – це сучасний конкурентоспроможний фахівець, здатний вирішувати комплексні завдання у сферах психологічного супроводу професійного становлення особистості, організаційного розвитку та консультування, організовувати та будувати професійну діяльність за принципами збереження здоров’я, особистісного та професійного зростання.