General information about the faculty

Філологічний факультет

Філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса – це понад 80 років досвіду та досягнень,
потужна структура університету та колектив однодумців,  ініціативних і небайдужих особистостей.

Про факультет

Філологічний факультет Донецького національного університету імені Василя Стуса – це понад 80 років досвіду та досягнень, потужна структура університету та колектив однодумців,  ініціативних і небайдужих особистостей. Навчання забезпечує професорсько-викладацький склад шести випускових кафедр: української мови; теорії та історії української і світової літератури; загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології; української філології і культури; психології; журналістики.
Для забезпечення навчального процесу, окрім штатних працівників, запрошуються також провідні наукові співробітники НАН України, вчені й викладачі інших країн, знані діячі культури, відомі журналісти і психологи.
На факультеті щороку проходять наукові конференції, друкуються наукові періодичні видання, де публікують свої дослідження не тільки викладачі, але й студенти. Наукова робота здійснюється також згідно з угодами, укладеними з іншими вишами України, ближнього й далекого зарубіжжя.

Кафедри

Кафедра журналистики

Кафедра теорії та історії української і світової літератури

Кафедра психології

Кафедра української філології і культури

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Кафедра української мови

В.о. декана факультету

Анатолій Панасович Загнітко

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології.  член-кореспондент НАН України, Голова Вченої ради ДонНУ імені Василя Стуса.

Шановні студенти!

Вся інформація, яка безпосередньо стосується поточних моментів учбового процесу: розклади занять, заліків, екзаменів, програми курсів і література до них, питання до заліків і екзаменів і так далі, повинна розташовуватись на порталі факультету.

Історія факультету

Філологічний факультет був заснований 1937 року у складі педінституту і мав три кафедри: російської мови, української мови із підсекцією іноземних мов, а також кафедру російської, української та зарубіжної літератур. На трьох кафедрах працювало дванадцять викладачів. Кафедру російської мови очолив Г. І. Ріхтер, кафедру української мови із підсекцією іноземних мов – Р. І. Львівська, кафедру літератури – Гуцало. Його першим деканом у 1937 році був призначений Є.В. Волотовський. Напередодні війни деканом став В.І. Костецький, який загинув на фронті. У післявоєнні роки деканами факультету були Є.Ф. Ашмарін і Ю.Ф. Грицай…