Акредитація ОП "Прикладна лінгвістика" СО "Магістр"

Освітньо-професійна програма ОП «Прикладна лінгвістика» СО “Магістр”

Навчальний плани і робочий навчальний плани освітньої програми “Прикладна лінгвістика”

Робочі програми та силабуси навчальних дисциплін

Обговорення ОП “Прикладна лінгвістика” СО “Магістр”

Опитування стейкголдерів

– Анкета