Колектив кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Загнітко Анатолій Панасович

доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член Наукового товариства Шевченка, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна

доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету

Пилипак Валерія Павлівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Гарбера Ірина Володимирівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Барановська Лідія Віталіївна

асистент кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Кравченко Елла Олександрiвна

доктор філологічних наук, доцент, завідувач навчально-наукової лабораторії “Лінгвоперсонологія та ономастика”, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Гдічинська Кароліна Вікторівна

асистент кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Вакар Вікторія Вікторівна

старший лаборант, який має повну вищу освіту кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса