Обрати сторінку

Загнітко Анатолій Панасович

Загнітко Анатолій Панасович

Доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член Наукового товариства Шевченка, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

E-mail: [email protected]

Освіта. Закінчив у 1977 р. Донецький університет за фахом «Українська мова і література»; у 1986 р. – за фахом «Викладач історії та суспільствознавства». Після закінчення університету працював у школі, служив в армії.

Ініціатор створення та відкриття в університеті нової перспективної спеціальності «Прикладна лінгвістика». У 2015 – 2019 роках очолював кафедру загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса у Вінниці, з 2020 року – декан філологічного факультету.

Голова спеціалізованої вченої ради К 11.051.14 на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.01 – українська мова, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство) в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Сфера наукових інтересів: теоретична, функційна, когнітивна, ідеографічна, відмінкова, контрастивна, мовносоціумна об’єктивна і суб’єктивна граматика, дискурсологія, лінгвістика тексту, лінгвоперсонологія.

Викладає дисципліни: «Актуальні питання сучасної лінгвістики», «Загальне мовознавство», «Сучасна українська мова: синтаксис», «Теорія мовних систем», «Філософія науки».

Державні нагороди: відмінник освіти України (1995 р.), премія імені Ярослава Мудрого (2001 р.), премія НТШ у США (2002 р.), нагрудний знак «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України (2007 р.), Заслужений працівник освіти України (2011), орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2018 р.).

Автор  низки наукових праць, з-поміж них монографій і навчальних посібників: «Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці» (К., 1990), «Основи функціональної морфології» (К., 1991), «Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії)» (К., 1993), «Теоретична граматика української мови. Морфологія» (Донецьк, 1996), «Український синтаксис: У 2-х ч.» (К., 1996), «Подих рідного слова» (2014), «Теорія граматики і тексту» (2014), «Сучасна лінгвістика: погляди та оцінки» (2014), «Теорія лінгвоперсонології» (2017), «Мовний простір граматики» (2018), «Теорії лінгвістичних учень» (2019), «Сучасний лінгвістичний словник» (2020) та ін. Є заступником наукового редактора збірника наукових праць «Лінгвістичні студії» та ін. Є заступником наукового редактора збірника наукових праць «Лінгвістичні студії».

Персональний ідентифікатор:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=hys69IgAAAAJ&hl=uk

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=88#search

РЕЗЮМЕ

Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса

Закінчив у 1977 р. Донецький університет за фахом «Українська мова і література»; у 1986 р. – за фахом «Викладач історії та суспільствознавства». Після закінчення університету працював у школі, служив в армії.
Ініціатор створення та відкриття в університеті нової перспективної спеціальності «Прикладна лінгвістика». У 2015 – 2019 роках очолював кафедру загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса у Вінниці, з 2020 року – декан філологічного факультету.

Голова спеціалізованої вченої ради К 11.051.14 на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (спеціальність 10.02.01 – українська мова, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство) в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса.

Державні нагороди:

  • відмінник освіти України (1995 р.),
  • премія імені Ярослава Мудрого (2001 р.),
  • премія НТШ у США (2002 р.),
  • нагрудний знак «Петро Могила» Міністерства освіти і науки України (2007 р.),
  • Заслужений працівник освіти України (2011)
  • орден «За заслуги» ІІІ ступеня (2018 р.).

Автор низки наукових праць, з-поміж них монографій і навчальних посібників: «Дієслівні категорії в синтагматиці і парадигматиці» (К., 1990), «Основи функціональної морфології» (К., 1991), «Система і структура морфологічних категорій сучасної української мови (проблеми теорії)» (К., 1993), «Теоретична граматика української мови. Морфологія» (Донецьк, 1996), «Український синтаксис: У 2-х ч.» (К., 1996), «Подих рідного слова» (2014), «Теорія граматики і тексту» (2014), «Сучасна лінгвістика: погляди та оцінки» (2014), «Теорія лінгвоперсонології» (2017), «Мовний простір граматики» (2018), «Теорії лінгвістичних учень» (2019), «Сучасний лінгвістичний словник» (2020) та ін. Є заступником наукового редактора збірника наукових праць «Лінгвістичні студії».

Член Національної спілки письменників України, Член Національної спілки журналістів України, Член Національної спілки краєзнавців України.