Обрати сторінку

Кравченко Елла Олександрiвна

Кравченко Елла Олександрiвна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

E-mail: [email protected]

Освіта: вища – педагогічна – Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація за дипломом «Учитель початкових класів» (1985– 1989 рр.); друга вища – філологічна – Донецький державний університет, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація за дипломом «Філолог. Викладач російської мови і літератури» (диплом з відзнакою) (1995–1999 рр.); Донецький національний університет, філологічний факультет, аспірантура за науковою спеціальністю 10.02.02 – «Російська мова» (2001– 2005 рр.).

У травні 2006 р. захистила у спеціалізованій вченій раді К 08.051.05 Дніпропетровського національного університету дисертаційне дослідження «Поетика онімів роману В. Набокова «Приглашение на казнь»» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02. – «Російська мова» (травень 2006 р.); у 2009 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента (12ДЦ №024361).

У 2013–2016 рр. навчалася у докторантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса (наукова спеціальність 10.02.15 – «Загальне мовознавство»). У червні 2017 р. захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.19 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України дисертаційне дослідження «Поетика зв’язків і відношень імені – тексту – поетонімосфери» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук.

Сфера наукових інтересів: ономастика, поетонімологія, поетика кіно, лінгвістика тексту, герменевтика, методика викладання російської мови як іноземної.

Автор двох монографій, навчальних посібників, 28 статей, опублікованих у наукових виданнях Украïни, Австрiï, США, Великої Британiï, Росiï.

Викладає дисципліни: «Лінгвістика публіцистичного тексту», «Мовознавство (Вступ до загального і порівняльного мовознавства)», «Мовознавство (історія лінгвістичних вчень)», «Слов’янська мова (російська)», «Публічна лінгвістика», «Історія театру і кіно», «Російська мова як іноземна».

Персональний ідентифікатор: Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=hpvCdp4AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6821-3940

 

РЕЗЮМЕ

Кравченко Елла Олександрiвна, доктор філологічних наук, професор кафедри української філології і культури, в.о. завідувача кафедри, доцент кафедри.

КВАЛІФІКАЦІЯ

Червень 2017 р. захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.19 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України дисертаційне дослідження та отримала науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – «Загальне мовознавство».

Квітень 2009 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри російської мови філологічного факультету Донецького національного університету.

Травень 2006 р. захистила у спеціалізованій вченій раді К 08.051.05 Дніпропетровського національного університету дисертаційне дослідження та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02. – «Російська мова»;

Червень 1999 рр., Донецький державний університет, спеціальність «Російська мова і література», «Філолог. Викладач російської мови і літератури» (диплом з відзнакою).

Червень 1989 рр., Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», «Учитель початкових класів»;

ДОСВІД РОБОТИ

Донецький національний університет імені Василя Стуса – професор кафедри української філології і культури, в.о. завідувача кафедри української філології і культури філологічного факультету.

Донецький національний університет імені Василя Стуса – доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету.

Донецький національний університет – доцент кафедри російської мови філологічного факультету.

Донецький національний медичний університет імені М. Горького – старший викладач кафедри української, російської мов та українознавства.

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

  • Учасник щорічних міжнародних наукових і науково-практичних конференцій вищих навчальних закладів, круглих столів;
  • Докторантура Донецького нацiонального унiверситету iменi Василя Стуса за спецiальнiстю 10.02.15 «Загальне мовознавство» (грудень 2013 – грудень 2016 рр.);

 – науково-педагогічне стажування «Преподавание русского языка как иностранного» (Росія, Москва, Державний інститут російської мови імені О. С. Пушкіна) (травень 2008).

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: ономастика, поетонімологія, поетика кіно, лінгвістика тексту, герменевтика, методика викладання російської мови як іноземної.