Обрати сторінку

Кравченко Елла Олександрiвна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української філології і культури, в.о. завідувача кафедри 
[email protected]

Освіта: вища – педагогічна – Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація за дипломом «Учитель початкових класів» (1985– 1989 рр.); друга вища – філологічна – Донецький державний університет, спеціальність «Російська мова і література», кваліфікація за дипломом «Філолог. Викладач російської мови і літератури» (диплом з відзнакою) (1995–1999 рр.); Донецький національний університет, філологічний факультет, аспірантура за науковою спеціальністю 10.02.02 – «Російська мова» (2001– 2005 рр.).
У травні 2006 р. захистила у спеціалізованій вченій раді К 08.051.05 Дніпропетровського національного університету дисертаційне дослідження «Поетика онімів роману В. Набокова «Приглашение на казнь»» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02. – «Російська мова» (травень 2006 р.); у 2009 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента (12ДЦ №024361).
У 2013–2016 рр. навчалася у докторантурі Донецького національного університету імені Василя Стуса (наукова спеціальність 10.02.15 – «Загальне мовознавство»). У червні 2017 р. захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.19 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України дисертаційне дослідження «Поетика зв’язків і відношень імені – тексту – поетонімосфери» на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук.
Сфера наукових інтересів: ономастика, поетонімологія, поетика кіно, лінгвістика тексту, герменевтика, методика викладання російської мови як іноземної.
Автор двох монографій, навчальних посібників, 28 статей, опублікованих у наукових виданнях Украïни, Австрiï, США, Великої Британiï, Росiï.
Викладає дисципліни: «Слов’янська мова (російська)», «Культура мовлення і практична стилістика російської мови», «Історія театру і кіно», «Методика і методологія культурологічних досліджень», «Історія російської літератури», «Російська мова як іноземна».
Персональний ідентифікатор:
Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=hpvCdp4AAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6821-3940

Резюме:
Кравченко Елла Олександрiвна,
Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української філології і культури, в.о. завідувача кафедри

[email protected]

КВАЛІФІКАЦІЯ
Червень 2017 р. захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.19 Київського національного університету імені Тараса Шевченка МОН України дисертаційне дослідження та отримала науковий ступінь доктора філологічних наук зі спеціальності 10.02.15 – «Загальне мовознавство».
Квітень 2009 р. рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри російської мови філологічного факультету Донецького національного університету.
Травень 2006 р. захистила у спеціалізованій вченій раді К 08.051.05 Дніпропетровського національного університету дисертаційне дослідження та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.02. – «Російська мова»;
Червень 1999 рр., Донецький державний університет, спеціальність «Російська мова і література», «Філолог. Викладач російської мови і літератури» (диплом з відзнакою).
Червень 1989 рр., Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», «Учитель початкових класів»;

ДОСВІД РОБОТИ:
Донецький національний університет імені Василя Стуса – професор кафедри української філології і культури, в.о. завідувача кафедри української філології і культури філологічного факультету.
Донецький національний університет імені Василя Стуса – доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології філологічного факультету.
Донецький національний університет – доцент кафедри російської мови філологічного факультету.
Донецький національний медичний університет імені М. Горького – старший викладач кафедри української, російської мов та українознавства.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:
– Учасник щорічних міжнародних наукових і науково-практичних конференцій вищих навчальних закладів, круглих столів;
– Докторантура Донецького нацiонального унiверситету iменi Василя Стуса за спецiальнiстю 10.02.15 «Загальне мовознавство» (грудень 2013 – грудень 2016 рр.);
– науково-педагогічне стажування «Преподавание русского языка как иностранного» (Росія, Москва, Державний інститут російської мови імені О. С. Пушкіна) (травень 2008).

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: ономастика, поетонімологія, поетика кіно, лінгвістика тексту, герменевтика, методика викладання російської мови як іноземної.