Акредитація

Оголошення!

Увага
16-17 листопада 2020 р. відбуватиметься акредитаційна експертиза у віддаленому (дистанційному) режимі освітньо-наукової програми Філологія за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти – доктор філософії (наказ Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 09.11.2020 року №1751-Е).
Відкрита зустріч для учасників освітнього процесу за цією освітньою програмою відбудеться у вівторок, 16.11.2020, о 16:20–17:00
Підключитись до конференції Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/81305983945?pwd=NEI2a3hXMkJZckRzRW9JcTZUSGpiUT09
Ідентифікатор конференції: 813 0598 3945 
Пароль: 2020

Освітньо-наукові програми спеціальності «Філологія»

Пропозиції та рекомендації до проєкту освітньо-наукової програми Філологія

Шановні учасники освітнього процесу, випускники, роботодавці! 
Ваші рекомендації та пропозиції можна залишити за покликанням.

Навчальні плани і робочі навчальні плани спеціальності «Філологія»

Робочі програми та силабуси навчальних дисциплін

Кадрове забезпечення освітньо-наукових програм

Проєктна група

Проєктна група освітньо-наукової програми: 

Гарант: доктор філологічних наук, професор  Загнітко Анатолій Панасович

Члени:   доктор філологіічних наук, професор  Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівно 

                 кандидат філологічних наук, доцент  Оленяк Мар’яна Ярославівна 

Детальніше за посиланням

Самооцінювання

Наукові журнали