Обрати сторінку

«Центр соціально-психологічної адаптації особистості»

На базі навчально-наукової лабораторії кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса працює «Центр соціально-психологічної адаптації особистості»

Ставлення до людини – це не робота. Це – вибір!

 Ми відкриті для всіх хто потребує:

 • дружньої підтримки,
 • поради фахівця,
 • набуття спеціальних знань, умінь та навичок.

Навчально-наукова лабораторія кафедри психології – структурний підрозділ філологічного факультету – забезпечує психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу та оптимізацію умов для формування повноцінної особистості здобувачів вищої освіти, розвитку їхніх наукових і практичних здібностей, готовності до професійної діяльності в сучасних умовах, реалізації потенційних можливостей, профілактики стресових станів.

«Центр соціально-психологічної адаптації особистості» надає психологічну допомогу учасникам освітнього середовища, а також широким верствам населення засобами практичної психології та психотерапії. Робота Центру спрямована на захист духовного, психічного, соціального здоров’я особистості.

Основними напрямками діяльності навчально-наукової лабораторії є:

 1. Наукове дослідження актуальних питань: соціально-психологічного супроводу особистості на всіх етапах життєдіяльності, взаємодії в умовах інклюзивного середовища, сучасних психолінгвістичних досліджень тощо. Розвиток міждисциплінарних, міжгалузевих досліджень.
 2. Здійснення навчально-практичної підготовки здобувачів вищої освіти за напрямами соціальної, реабілітаційної, вікової, спеціальної, педагогічної та інших галузей психології.
 3. Створення експериментальної бази для практичної та науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса.
 4. Розвиток практичних навичок та вмінь здобувачів вищої освіти у сфері практичної психології.
 5. Організація та проведення наукових семінарів, вебінарів, форумів, круглих столів і тренінгів особистісного розвитку.
 6. Створення можливостей для професійного самовизначення, саморозвитку та самовдосконалення здобувачів вищої освіти.
 7. Вивчення потреб сучасного ринку праці та надання допомоги у профорієнтаційному визначенні старшокласників та випускників ЗЗО.
 8. Організація студентського волонтерського руху.
 9. Сприяння формуванню психологічної корпоративної культури в університеті.

Завдання «Центру соціально-психологічної адаптації особистості»

 • соціально-психологічна адаптація, профілактика й подолання відхилень у психологічному здоров’ї та особистісному розвитку здобувачів вищої освіти та співробітників університету, осіб, що звернулися по допомогу;
 • надання соціально-психологічних послуг різним верствам населення та організаціям;
 • гуманізація стосунків між дорослими та дітьми в сім’ях та професійних колективах;
 • здійснення психологічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формування позитивної життєвої перспективи особистості;
 • здійснення заходів із психологічної реабілітації – надання психологічної допомоги дітям і дорослим, які перебувають у ситуаціях життєвих криз, з метою адаптації до нових умов життя, діяльності;
 • здійснення заходів з психологічної профілактики – своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям тощо;
 • становлення та особистісний розвиток школярів, здобувачів вищої освіти, викладачів, а також різних категорій населення, що звертаються за психологічною допомогою;

Форми діяльності:

 • консультування та психологічна допомога (індивідуальна, групова);
 • навчання (вебінари, майстер-класи, тренінги: особистісного зростання, креативності, ціленастанови, комунікативних навичок, розв’язання конфліктів, психологічного супроводу учасників інклюзивного середовища тощо);
 • наукові дослідження (актуальні питання сучасної психології, міждисциплінарні та міжгалузеві аспекти).

Проводимо набір слухачів до тренінгових груп для дітей шкільного віку «Я у світі!», «Я – підліток!» та соціального проєкту «Арт–інклюзія. Подолання соціально-психологічних бар’єрів інклюзивного середовища»

Якщо Ви потребуєте психологічної допомоги, хочете взяти участь у тренінгах, навчальних та соціальних проєктах – звертайтесь: Навчально-наукова лабораторія кафедри психології Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості». Вінниця, вул. Янгеля 4, ауд. 236. Попередній запис у групи проводиться за телефонами: 095 5484651 або 0982617223.

Гаряча лінія психологічної підтримки

Вже з 11.10 по 13.10 кафедра психології та центр «Соціальна-психологічна адаптація особистості» розпочинають роботу безкоштовної волонтерської гарячої лінії екстреної психологічної допомоги з метою надання психологічної допомоги у ситуації життєвих криз. Гаряча лінія буде працювати з дотриманням таких принципів, як конфіденційність та анонімність. Крім того, важливим є принцип «рівний – рівному», тобто кожен може вільно висловлюватись, адже його зрозуміють і не будуть засуджувати.

Гаряча лінія психологічної підтримки діятиме для молоді міста.

Телефон гарячої лінії психологічної підтримки: 093 449 66 27 (працюватиме з 11.10)