Обрати сторінку

Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості»

На базі навчально-наукової лабораторії кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса працює Центр «Соціально-психологічної адаптації особистості»

Відношення до людини – це не робота. Це – вибір!

Ми відкриті для всіх хто потребує:

 • людського розуміння,
 • дружньої підтримки,
 • поради фахівця,
 • набуття спеціалізованих знань, умінь та навичок.

Навчально-наукова лабораторія кафедри психології – структурний підрозділ філологічного факультету – призначена для забезпечення психічного й психологічного здоров’я студентів, розвитку їхніх наукових і практичних здібностей, схильностей, готовності до професійної діяльності в сучасних умовах, реалізації потенційних можливостей, профілактики стресових станів.

Головною метою роботи Центру є забезпечення психолого-педагогічного супроводу навчально-виховного процесу та оптимізація умов для формування повноцінної особистості здобувачів вищої освіти, надання психологічної допомоги навчально-педагогічним працівникам та співробітникам університету, а також широким верствам населення засобами практичної психології та психотерапії. Робота Центру спрямована на захист духовного, психічного, соціального здоров’я особистості.

Робота Центру «Соціально-психологічної адаптації особистості» здійснюється з урахуванням визначених в Етичному кодексі психолога основних принципів: відповідальності, компетентності, захисту інтересів клієнта, конфіденційності, етичних правил психологічних досліджень, професійної кооперації.

Основними напрямками діяльності навчально-наукової лабораторії Центру «Соціально-психологічної адаптації особистості» є:

 1. Наукове дослідження актуальних питань: соціально-психологічного супроводу особистості на всіх етапах життєдіяльності, взаємодії в умовах інклюзивного середовища, сучасних психолінгвістичних досліджень тощо. Розвиток міждисциплінарних, міжгалузевих досліджень.
 2. Здійснення навчально-практичної підготовки студентів за напрямами соціальної, реабілітаційної, вікової, спеціальної, педагогічної та інших галузей психології.
 3. Становлення та особистісний розвиток абітурієнтів, здобувачів вищої освіти, викладачів, а також різних категорій населення, що звертаються за психологічною допомогою.
 4. Здійснення психологічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, формування позитивної життєвої перспективи особистості.
 5. Здійснення заходів із психологічної реабілітації – надання психологічної допомоги дітям і дорослим, які перебувають у ситуаціях життєвих криз, з метою адаптації до нових умов життя, діяльності.
 6. Здійснення заходів з психологічної профілактики – своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям тощо.
 7. Вивчення потреб сучасного ринку праці та надання допомоги у профорієнтаційному визначенні старшокласників та випускників ЗЗО.
 8. Організація студентського волонтерського руху.
 9. Сприяння формуванню психологічної корпоративної культури в університеті.
 10. Популяризація психологічних знань.

Завдання Психологічного Центру «Соціально-психологічної адаптації особистості»:

 • соціально-психологічна адаптація, профілактика й подолання відхилень у психологічному здоров’ї та особистісному розвитку здобувачів вищої освіти та співробітників університету, осіб, що звернулися по допомогу;
 • створення експериментальної бази для практичної та науково-дослідної діяльності здобувачів вищої освіти ДонНУ імені Василя Стуса ;
 • розвиток практичних навичок та вмінь здобувачів вищої освіти у сфері практичної психології;
 • створення можливостей для професійного самовизначення, саморозвитку та самовдосконалення здобувачів вищої освіти;
 • надання соціально-психологічних послуг різним категоріям населення та організаціям;
 • гуманізація стосунків між дорослими та дітьми в сім’ях та професійних колективах;
 • організація та проведення семінарів, вебінарів, форумів, круглих столів і тренінгів особистісного розвитку.