Напрями діяльності

Напрями діяльності
навчально-наукової лабораторії філологічного факультету
«Соціально-психологічної адаптації»

І. Міждисциплінарні, міжгалузеві дослідження в психології

 1. Наукове дослідження актуальних питань: соціально-психологічного супроводу особистості на всіх етапах життєдіяльності, взаємодії в умовах інклюзивного середовища, сучасних психолінгвістичних досліджень, тощо. Розвиток міждисциплінарних, міжгалузевих досліджень.
 • Організація і проведення круглих столів, семінарів факультетського, університетського рівнів;
 • Підготовка студентів до участі у різноманітних освітніх проектах;
 • Підготовка студентів до участі у наукових, науково-практичних конференціях різного рівня;
 • Психології травмуючих (кризових) ситуацій;
 • Ранньої профорієнтації при виборі спеціалізації.
 1. Здійснення навчально-практичної підготовки студентів за напрямами соціальної, реабілітаційної, вікової, спеціальної, педагогічної та інших галузей психології.
 • організація та проведення на базі лабораторії навчальних тренінгів, майстер класів за участю практичних психологів, сертифікованих тренерів;
 • Організація студентських дискусійних клубів

Беседи та семінари на теми:

 • «Дидактична адаптація (умови навчання у ЗВО)»;
 • «Самоорганізація студентів»;
 • «Тайм – менеджмент (управління часом)»;
 • «Профорієнтація при виборі спеціалізації»;
 • «Технологія пошуку роботи»;
 • «Стратегія вирішення конфлікту».
 1. Вивчення потреб сучасного ринку праці та надання допомоги у профорієнтаційному визначенні старшокласників та випускників ЗЗО.
 • Дослідження викликів сучасного ринку праці для випускників ЗВО.
 • Вивчення формування кар’єрної компетентності на етапі професійної підготовки..
 • Вивчення складових кар’єрної компетенції випускників ЗВО.
 • Методи оцінки hard skill компетенцій.
 • Методи оцінки soft skill компетенцій.
 1. Сприяння формуванню корпоративної культури на факультеті.
 • Семінари, тренінги, загально факультетські заходи.

ІІ. Створення Психолого-консультативної служби.

Завдання Психолого-консультативної служби:

 • Психологічний супровід учасників навчального процесу.
 • Проведення заходів щодо адаптації першокурсників до навчання у ЗВО.
 • Організація та проведення психологічних тренінгів щодо формування навичок спілкування, формуванню колективу, розвитку особистості.
 • Консультування кураторів студентських груп, молодих викладачів.
 • Проведення соціально-психологічних тренінгів:
 • «Командоутворення»;
 • «Протидія маніпуляціям та напрацювання вмінь асертивної поведінки»;
 • «Тренінг коммунікативних можливості»;
 • «Відкрий у собі лідера»;
 • «Профорієнтаційний тренінг»;
 • «Профілактика суіцидальної поведінки».

ІІІ. Психологічний супровід учасників інклюзивного середовища.

 1. Проведення наукових досліджень з проблем:
 • Стигматизації та дискримінації осіб з інвалідністю у суспільстві;
 • Інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами;
 • Соціально-психологічного супроводу учасників інклюзивного середовища;
 • Психологічного супроводу сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами;
 1. Вивчення досвіду компенсаторного навчання, раннього втручання, підтриманого працевлаштування осіб з інвалідністю.
 2. Співпраця з соціальними службами, регіональними реабілітаційними центрами, установами для осіб з інвалідністю, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, тощо.
 3. Розробка та проведення тренінгових занять із дітьми з Синдромом Дауна, вихованцями «Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів Промінь», Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»;
 4. Оволодіння студентами навичками роботи методиками «Нумікон», Єйдетика, тощо.
 5. Організація студентського волонтерського руху.