Обрати сторінку

Кафедра психології

У 2000 р в Донецькому державному університеті (з 2001 р – Донецький національний університет) була відкрита спеціальність «Психологія». У 2003 році була заснована кафедра психології, до складу якої увійшла навчальна лабораторія, а у 2006 році була відкрита й аспірантура. Відкриття спеціальності і створення кафедри стало можливим завдяки активній позиції тодішнього ректора академіка В. П. Шевченко і декана філологічного факультету професора Є. С. Отіна. Але головний внесок у виникнення і становлення спеціальності зробила дуже яскрава особистість, плідний вчений, доктор психологічних наук, професор, президент Асоціації психологів Донбасу, головний редактор першої в історії психології України загальнодержавної газети «Психологія» Валентина Дмитрівна Потапова, яка до останніх днів свого життя займала посаду завідувача кафедри психології.

Протягом усіх років свого існування кафедра психології впевнено займає гідне місце ковалі кадрів вищої кваліфікації, займається активною науковою діяльністю, встановлює міжнародне співробітництво, долучаючись до процесів освітньої та наукової євроінтеграції. У різний час студенти мали можливість спілкуватися з провідними українськими психологами міжнародного класу: С.Д.Максименком, Л.Ф.Бурлачуком, О.Ф.Бондаренком, Н.В.Чепелевою, В.В.Клименком, Г.О.Баллом, а також обмінюватися досвідом з студентами та психологами-практиками інших країн.

На кафедрі щороку проводяться міжнародні та студентські конференції, майстер-класи та круглі столи, студенти та аспіранти кафедри беруть активну участь в програмах академічної мобільності та проектної діяльності. Зусиллями кафедри проводиться щорічна психологічна гра, де студенти творчо представляють основні психологічні напрямки, студентська олімпіада з психології, організовані курси ораторської майстерності та навчальний проект «Academy of Leaders», проводяться тренінги знайомства для студентів-першокурсників, успішно реалізується низка соціальних проектів.

В. о. завідувача кафедри

Шпортун Оксана Миколаївна

доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології ДонНУ імені Василя Стуса

Історія кафедри

У 2000 році у Донецькому державному університеті (з 2001 р. – Донецький національний університет) була відкрита спеціальність «Психологія».
У 2003 році була заснована кафедра психології, до складу якої увійшла навчальна лабораторія, а в 2006 році була відкрита й аспірантура зі спеціальності «Психологія»…

Освітні програми

Спеціальність “Психологія”

Освітня програма “Психологія”

Мета програми – підготувати фахівця, компетентного в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації українською мовою.

Спеціальність “Психологія”

Освітня програма “Психологія”

Бажаєте бути успішними та гідно конкурувати на ринку праці – обирайте освітню програму «Психологія»! Психолог – це фахівець, який займається вивченням психічних явищ особистості в різних галузях людської діяльності для вирішення науково-дослідних і прикладних задач, надає психологічну допомогу та підтримку.