Обрати сторінку

Кафедра психології

У 2000 р в Донецькому державному університеті (з 2001 р – Донецький національний університет) була відкрита спеціальність «Психологія». У 2003 році була заснована кафедра психології, до складу якої увійшла навчальна лабораторія, а у 2006 році була відкрита й аспірантура. Відкриття спеціальності і створення кафедри стало можливим завдяки активній позиції тодішнього ректора академіка В. П. Шевченко і декана філологічного факультету професора Є.С. Отіна. Але головний внесок у виникнення і становлення спеціальності зробила дуже яскрава особистість, плідний вчений, доктор психологічних наук, професор, президент Асоціації психологів Донбасу, головний редактор першої в історії психології України загальнодержавної газети «Психологія» Валентина Дмитрівна Потапова, яка до останніх днів свого життя займала посаду завідувача кафедри психології.

Протягом усіх років свого існування кафедра психології впевнено займає гідне місце ковалі кадрів вищої кваліфікації, займається активною науковою діяльністю, встановлює міжнародне співробітництво, долучаючись до процесів освітньої та наукової євроінтеграції. У різний час студенти мали можливість спілкуватися з провідними українськими психологами міжнародного класу: С.Д. Максименком, Л.Ф. Бурлачуком, О.Ф. Бондаренком, Н.В. Чепелевою, В.В. Клименком, Г.О. Баллом, а також обмінюватися досвідом з студентами та психологами-практиками інших країн.

Сьогодні на кафедрі психології здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми програмами:  СО Бакалаври: ОП Психологія,  СО Магістри: ОП Реабілітаційна психологія в надзвичайних ситуаціях . Наші випусники здатні виконувати професійну роботу: психолог інклюзивно-ресурсних центрів; психолог і викладач психології; науковий співробітник та асистент у лабораторіях, консультант із питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів;  психолог в установах із питань виконання покарань;  завідувач лабораторії; директор центру соціальної служби для молоді; вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами; методист з професійної реабілітації.

Психолог у психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки пристарілих, інвалідів); в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри з профорієнтації); у компаніях, малих підприємствах та бізнесструктурах; у правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники); у службі довіри; у Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації).

Викладачами кафедри психології щороку проводяться міжнародні та студентські конференції, майстер-класи та круглі столи, студенти та аспіранти кафедри беруть активну участь в програмах академічної мобільності та проектної діяльності. Зусиллями кафедри проводиться щорічна психологічна гра, де студенти творчо представляють основні психологічні напрямки, студентська олімпіада з психології, організовані курси ораторської майстерності та навчальний проект «Academy of Leaders», проводяться тренінги знайомства для студентів-першокурсників, успішно реалізується низка сучасних соціальних проектів. Традиційно кафедрою  психології організовуються та проводяться: Всеукраїнська науково-практична конференція «ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я»,  Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,  аспірантів і молодих вчених «Досягнення сучасної психологічної науки і практики»; Всеукраїнський семінар «Актуальні питання забезпечення психічного здоров’я особистості»; Круглий стіл «Детермінанти девіантної поведінки: злочинний вимір»; Міжфакультетський круглий стіл «Благополуччя особистості у сучасних умовах» та багато інш…

На кафедрі психології діє Навчально-наукова лабораторія кафедри психології ДонНУ: «Центр Соціально-психологічної адаптації особистості». Учасниками роботи Центру є здобувачі освіти, аспіранти, магістранти, працівники університету, працівники місцевих установ, організацій, підприємств та усі жителі міста Вінниця та Вінницької області, які потребують психологічної допомоги та психологічної корекції. 

Завідувач кафедри

Оверчук Вікторія Анатоліївна

доктор економічних наук, кандидат психологічних наук, професор, професор кафедри психології

Історія кафедри

У 2000 р в Донецькому державному університеті (з 2001 р – Донецький національний університет) була відкрита спеціальність «Психологія». У 2003 році була заснована кафедра психології, до складу якої увійшла навчальна лабораторія, а у 2006 році була відкрита й аспірантура….

Освітні програми

Спеціальність “Психологія”

Освітня програма “Психологія”

Мета програми – підготувати фахівця, компетентного в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації українською мовою.

Освітня програма “Кризова психологія”

Бакалаврська освітня програма “Кризова психологія” спрямована на отриманні знань, умінь та практичних навичок у сферах екстремальної та кризової психології, наданні населенню екстренної психологічної допомоги. ОП “Кризова психологія” орієнтована на навчання здобувачів вищої освіти у сфері психології зі зверненням уваги на підготовку майбутніх фахівців, здатних працювати як у повсякденних, так і у особливих та екстремальних умовах.

Спеціальність “Психологія”

Освітня програма “Реабілітаційна психологія в надзвичайних ситуаціях “

Бажаєте бути успішними та гідно конкурувати на ринку праці – обирайте освітню програму «Психологічна реабілітація»! Психолог – це фахівець, який займається вивченням психічних явищ особистості в різних галузях людської діяльності для вирішення науково-дослідних і прикладних задач, надає психологічну допомогу та підтримку.