Історія кафедри психології

У 2000 р в Донецькому державному університеті (з 2001 р – Донецький національний університет) була відкрита спеціальність «Психологія». У 2003 році була заснована кафедра психології, до складу якої увійшла навчальна лабораторія, а у 2006 році була відкрита й аспірантура. Відкриття спеціальності і створення кафедри стало можливим завдяки активній позиції тодішнього ректора академіка В. П. Шевченко і декана філологічного факультету професора Є.С. Отіна. Але головний внесок у виникнення і становлення спеціальності зробила дуже яскрава особистість, плідний вчений, доктор психологічних наук, професор, президент Асоціації психологів Донбасу, головний редактор першої в історії психології України загальнодержавної газети «Психологія» Валентина Дмитрівна Потапова, яка до останніх днів свого життя займала посаду завідувача кафедри психології.

Протягом усіх років свого існування кафедра психології впевнено займає гідне місце ковалі кадрів вищої кваліфікації, займається активною науковою діяльністю, встановлює міжнародне співробітництво, долучаючись до процесів освітньої та наукової євроінтеграції. У різний час студенти мали можливість спілкуватися з провідними українськими психологами міжнародного класу: С.Д. Максименком, Л.Ф. Бурлачуком, О.Ф. Бондаренком, Н.В. Чепелевою, В.В. Клименком, Г.О. Баллом, а також обмінюватися досвідом з студентами та психологами-практиками інших країн.

Сьогодні на кафедрі психології здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за освітніми програмами:  СО Бакалаври: ОП Психологія,  СО Магістри: ОП Психологічна реабілітація. Наші випусники здатні виконувати професійну роботу: психолог інклюзивно-ресурсних центрів; психолог і викладач психології; науковий співробітник та асистент у лабораторіях, консультант із питань організації колективної діяльності, вирішення конфліктів;  психолог в установах із питань виконання покарань;  завідувач лабораторії; директор центру соціальної служби для молоді; вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами; методист з професійної реабілітації.

 Психолог у психотерапевтичних, психологічних, консультативних службах; у соціальних організаціях (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, дитячі центри творчості і дозвілля, дитячі будинки, притулки, будинки пристарілих, інвалідів); в установах з підбору й добору персоналу (кадрові агентства, центри зайнятості, центри з профорієнтації); у компаніях, малих підприємствах та бізнесструктурах; у правоохоронних органах (установи ювенальної юстиції, колонії, розподільники); у службі довіри; у Міністерстві надзвичайних ситуацій (митниці, служби порятунку, військові організації).

Викладачами кафедри психології щороку проводяться міжнародні та студентські конференції, майстер-класи та круглі столи, студенти та аспіранти кафедри беруть активну участь в програмах академічної мобільності та проектної діяльності. Зусиллями кафедри проводиться щорічна психологічна гра, де студенти творчо представляють основні психологічні напрямки, студентська олімпіада з психології, організовані курси ораторської майстерності та навчальний проект «Academy of Leaders», проводяться тренінги знайомства для студентів-першокурсників, успішно реалізується низка сучасних соціальних проектів. Традиційно кафедрою  психології організовуються та проводяться: Всеукраїнська науково-практична конференція «ОСОБИСТІСНІ ТА СИТУАТИВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВ’Я»,  Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,  аспірантів і молодих вчених «Досягнення сучасної психологічної науки і практики»; Всеукраїнський семінар «Актуальні питання забезпечення психічного здоров’я особистості»; Круглий стіл «Детермінанти девіантної поведінки: злочинний вимір»; Міжфакультетський круглий стіл «Благополуччя особистості у сучасних умовах» та багато інш…

На кафедрі психології діє Навчальна лабораторія кафедри психології ДонНУ: «ПСИХОЛОГІЧНИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ТРЕНІНГОВИЙ ЦЕНТР ДОНЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА». Учасниками роботи Центру є здобувачі освіти, аспіранти, магістранти, працівники університету, працівники місцевих установ, організацій, підприємств та усі жителі міста Вінниця та Вінницької області, які потребують психологічної допомоги та психологічної корекції.

Напрями роботи лабораторії:

– індивідуальне психологічне консультування та психологічна корекція з розв’язання особистісних проблем та підвищення їх психологічної та педагогічної культури працівників;

– гуманізація стосунків між дорослими та дітьми в сім’ях та професійних колективах;

– здійснення психологічної підтримки та супроводу особистісного зростання викладачів, здобувачів вищої освіти, аспірантів;

– організація та проведення семінарів, круглих столів і тренінгів особистісного розвитку;

– надання психологічної допомоги у професійному визначенні та оптимізації, професійній підготовці та організації ефективної роботи.

Організація та проведення тренінгів особистісного зростання, на взаємодію у трудовому колективі, на психопрофілактику професійного вигорання, орієнтації на розвиток та кар’єрний зріст та інш….

Детальніша інформація за посиланням:

https://www.facebook.com/thedepartmentofpsychologydonnu