Історія кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

Кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології була утворена в серпні 1966 року (до початку 70-х років ХХ ст. вона мала назву кафедра загального та слов’янського мовознавства, до 2015 р. – кафедра загального мовознавства і історії мови). Першим її завідувачем був доктор філологічних наук, професор В.К. Журавльов. З 1971 по 1975 рр. кафедрою керувала кандидат філологічних наук, доцент Л.М. Саркісова, а з початку 1976 по 2014 рік кафедру очолював заслужений діяч науки і техніки України, заслужений професор Донецького національного університету, доктор філологічних наук, професор Євген Степанович Отін. Першими співробітниками кафедри у 60-ті – 70-ті роки були Є.С.Отін, Л.М.Саркісова, П.І.Сегеда, В.П.Токар, Г.І.Рихтер, І.О.Курдюмова, О.П.Білик, Л.С.Померанська, І.Т.Принцевський, А.Ю.Симоненко, А.М.Крейтор, С.Т.Малишев, Р.Й.Сирота, Є.І.Царенко. Пізніше колектив поповнився й оновився за рахунок талановитої молоді, випускників філологічного факультету Л.П.Борисової, Н.Є. Касьяненко, М.О.Луценка, В.В.Мозгунова, К.В.Першиної, В.П. Пилипак, Н.О.Ярошенко.

Напрями наукових інтересів викладачів кафедри з перших років її існування були багатоаспектними: досліджувалися проблеми теоретичного мовознавства, мови індіанців Америки (мова кечуа), не втрачають актуальності наукові розробки з питань східнослов’янської ономастики, історичного й сучасного словотвору, болгарської антропонімії, історичної лексикології, фразеології та лексикографії тощо.

Доктор філологічних наук, професор Є.С. Отін був засновником Донецької ономастичної школи, в межах якої здійснювалися дослідження з ономастики, присвячені проблемам ойконімії та антропонімії Південно-Східної України, поетичної ономастики тощо.

Важливою віхою в історії кафедри була наукова діяльність доктора філологічних наук, професора М.О. Луценка, автора майже 300 наукових публікацій з граматики, філософії мови, фонетики, етимології, історії та методології лінгвістики.

З 1977 р. на кафедрі діяла аспірантура з трьох спеціальностей: загальне мовознавство, українська мова та російська мова. З 1996 р. проводився прийом до докторантури зі спеціальності загальне мовознавство. З 1994 р. виходив щорічник «Восточноукраинский лингвистический сборник». Спеціально для публікацій студентів щорічно готувався «Філологічний збірник».

У зв’язку з переїздом Донецького національного університету до м. Вінниця у 2014 р. через складну соціально-політичну ситуацію на сході України та продовження збройного конфлікту на території м. Донецьк відбулося кадрове оновлення кафедри, а в 2016 р. – реорганізація кафедри та розширення спеціалізації: до складу кафедри додано спеціалізацію «Прикладна лінгвістика».

З 2015 року завідувачем кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології став доктор філологічних наук, професор, академік АН вищої школи України, заслужений працівник освіти України, дійсний член НТШ, член-кореспондент НАН України Анатолій Панасович Загнітко. За ініціативи проф. А.П. Загнітка було створено унікальну модель навчання, яку ґрунтовано на трьох основних напрямах – українська мова, іноземна мова та комп’ютерні науки.

З 2020 року в. о. завідувача кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології стала доктор філологічних наук, доцент Ганна Василівна Ситар.

На сьогодні кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології є однією з найпотужніших на філологічному факультеті за професорсько-викладацьким складом, науково-дослідницькою та інноваційною діяльністю.

На кафедрі сьогодні працюють: Гарбера Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач; Данилюк Ілля Григорович – кандидат філологічних наук, доцент; Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, в.о. декана філологічного факультету; Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна – доктор філологічних наук, доцент, професор; Гдічинська Кароліна Вікторівна – старший викладач; Гаврилюк Олена Андріївна –  старший викладач; Пилипак Валерія Павлівна – кандидат філологічних наук, старший викладач; Ситар Ганна Василівна – доктор філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри.

На кафедрі продовжує діяти аспірантура, захищено кандидатські дисертації (І.Р. Гарбера, В.П. Пилипак, Л.В. Федорюк, Доценко М.В, О.Г. Важеніна). Активно працює докторантура: захищено докторські дисертації Е.О. Кравченко, Ж.В. Краснобаєвою-Чорною, Г.В. Ситар.