Освітня програма «Прикладна лінгвістика»

«Прикладна лінгвістика» – твій шлях до успіху!

У сучасному глобалізованому світі, де вузький профіль майбутнього спеціаліста вже не схвалюється працедавцями, цінують різнобічні широкі знання та вміння із суміжних чи навіть різногалузевих сфер. Фахівець, що має широкий профіль гуманітарного та інформаційного характеру, а також здатний комунікувати, вчитися новому, швидко адаптуватися в змінюваних реаліях сучасного світу, буде затребуваним на ринку праці.

У нашого майбутнього абітурієнта може скластися враження, що лінгвістика – це суто теоретична наука, позбавлена практичного застосування. Насправді існує спеціалізація, де мова відіграє вирішальну роль у розв’язанні практичних проблем суспільства. Це спеціалізація «Прикладна лінгвістика»!

Прикладна лінгвістика як окрема спеціалізація у межах спеціальності 035 Філологія в Донецькому національному університеті імені Василя Стуса дасть можливість студентам розв’язувати практичні завдання у галузі мовознавства, перекладознавства та інформаційних технологій.

Прикладна лінгвістика для тих, хто прагне стати справжнім профі у сфері мовознавства, досконало володіти українською та англійською мовами, розширити лінгвістичні обрії, вивчаючи другу іноземну мову – на вибір німецьку або польську, мати фундаментальні знання з комп’ютерної лінгвістики, автоматичного опрацювання природної мови, лінгвістичної експертизи, створення баз даних і баз знань, проектування і наповнення електронних словників і корпусів текстів, політичної лінгвістики та ін.

Для поглиблення знань і навичок з перекладознавства на філологічному факультеті університету діє сертифікатна програма «Переклад науково-технічної літератури».

Вам подобається бути в центрі уваги, інформувати та визначати громадську думку? Тоді наша спеціальність навчить забезпечувати переклад та ефективний зв’язок з громадськістю.

Якщо ІТ-галузь так само близька Вам, як і мова, тоді ви матимете унікальну можливість поєднати їх! Адже спеціальність «Прикладна лінгвістика» готує фахівців із питань комп’ютерного опрацювання текстів природною мовою, використання інформаційно-пошукових та інформаційно-довідкових систем.

Цікавою й сучасною сферою застосування лінгвістичних знань і компетентностей є робота в електронних ЗМІ, соціальних мережах тощо зі створення оптимізованих текстів для наповнення сайтів, здійснення перекладів інтернет-текстів, робота з різними джерелами інформації, здійснення відбору інформації для розміщення на сайті, здійснення структурованої рубрикації сайту; здійснення редактури, коректури текстів та їхній дизайн, дослідження потреби ринку та запитів користувачів і підвищення популярності сайту.

Ось той перелік посад, де наші майбутні прикладники знайдуть собі ефективне застосування: професіонал в галузі філології, лінгвістики та перекладів, фахівець у галузі інформації та інформаційного аналізу, філолог-дослідник, перекладач, гід-перекладач, редактор-перекладач, редактор технічний, коректор (коригування текстів), представник з реклами та PR, науковий співробітник у різноманітних наукових установах гуманітарного спрямування, прикладний програміст в ІТ-компаніях, фахівець видавництв, інформаційних агентств перекладів, Web-програміст, спеціаліст зі створення інтернет-сторінки в різних сферах економічної та суспільної діяльності, редактор-перекладач традиційних та мультимедійних видань засобів масової інформації, рекламних та інших сайтів різних установ, SEO-спеціаліст (SEO-оптимізатором, SEO-копірайтер і SEO-рерайтер) у рекламних агентствах та у сфері адміністративної та допоміжної офісної діяльності, SMM-спеціаліст.

Тож чекаємо на майбутніх прикладних лінгвістів у стінах Донецького національного університету імені Василя Стуса!

Валерія Пилипак, кандидат філологічних наук, старший викладач

кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології

ДонНУ імені Василя Стуса