Васюк Катерина Миколаївна

Васюк Катерина Миколаївна

Кандидат психологічних наук, доцент

E-mail: [email protected]

Освіта: вища закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Психологія» у 2005 році, кваліфікація «Магістр психології»

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості прояву егоцентризму особистості в періоди життєвих криз». Зі спеціальності 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології».

Сфера наукових інтересів: психологія брехні, психографологія, юридична психологія, методологія проведення психологічних експериментів.

Викладає дисципліни: “Загальна психологія”, “Теоретичні основи психології: експериментальна психологія”, “Прикладні аспекти психології: психологія емоційних явищ”, “Соціальна психологія: невербальні комунікації”, “Прикладні аспекти психології: юридична психологія”.

Персональний ідентифікатор: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OVTj-hEAAAAJ&hl=uk   

РЕЗЮМЕ

Васюк Катерина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

КВАЛІФІКАЦІЯ Червень 2005 р. закінчила Донецький національний університет спеціальність «Психологія», магістр психології.

Лютий 2012 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології» на тему «Особливості прояву егоцентризму особистості в періоди життєвих криз». Рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту психології ім. Г. С. Костюка присвоєно науковий ступінь кандидата психологічних наук.

ДОСВІД РОБОТИ Донецький національний університет імені Василя Стуса – доцент кафедри психології Органи внутрішніх справ практичний психолог ЗОШ І-ІІІ ст. №2 м. Донецьк практичний психолог.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ Учасник щорічних міжнародних науково – практичних конференцій вищих навчальних закладів Листопад 2013 р. отримала вчене звання доцента Учасник тренінгу «Формування толерантного ставлення до людей, що живуть з ВІЛ» (14 вересня 2006 р, м. Донецьк) Сертифікат educational Program “Trauma and Crisis Services. International Training and Counsulting” (обсяг 10 годин, викладач Е. Cherepanov PhD, Certified Trauma Specialist, Chicago, USA) 2019 р. курси підвищення кваліфікації для викладачів з опанування дистанційної платформи Moodle