Обрати сторінку

Кафедра теорії та історії української і світової літератури

Кафедра теорії та історії української і світової літератури

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузях теорії літератури і художньої культури, історії української літератури і фольклористики.

Завідувач кафедри

Просалова Віра Андріївна

д.ф.н. професор кафедри теорії та історії української і світової літератури, дійсний член НТШ імені Шевченка в Україні, відмінник освіти

Історія кафедри

Історія кафедри теорії та історії української і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса починається з середини 1937 року, коли тоді ще у Сталінському педагогічному інституті з’явилася спільна кафедра української, російської та зарубіжної літератури.

Освітні програми

Спеціальність «Українська мова і література» (035)

Освітня програма (035) (СО «Бакалавр»)

Підготувати фахівця, компетентного в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням, перетворенням і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів (як із науково-дослідною, критично-аналітичною, так і з прикладною метою), організацією успішної комунікації українською мовою.

Спеціальність  «Українська мова і література»

Освітня програма СО «Магістр»)