Обрати сторінку

Кафедра української філології і культури

Кафедра української філології і культури

це більше ніж двадцятирічна творча співпраця викладачів і студентів.
Про основні напрями діяльності кафедри досить переконливо свідчить її назва. Мова і культура – дві глобальні, взаємопов’язані грані людського буття. Незалежно від того, на якому факультеті навчається студент і за яким фахом збирається в майбутньому працювати, він повинен, перш за все, сформуватися як гармонійна особистість, здатна самовизначитися й самореалізуватися в мовному та культурному вимірах.

В.о. завідувача кафедри

Кравченко Елла Олександрiвна

Доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української філології і культури

Історія кафедри української фіології і культури

Заснована у травні 1995 року для забезпечення викладання дисциплін українознавчого й культурологічного циклу студентам усіх факультетів Донецького національного університету.
У 2007 році стала випусковою й до сьогодні випускає бакалаврів і магістрів культурології. У 2014 році разом з університетом продовжила роботу в м. Вінниця.

Освітні програми

Спеціальність «Культурологія»

Освітня програма «Культурологія» (СО «Бакалавр)

Метою програми є підготовка фахівців, що володіють наступними навичками:

Освітня програма «Культурологія» (СО «Магістр)

Магістерська програма за спеціальністю «Культурологія» орієнтована на підготовку фахівців.

Освітня програма «Міжкультурна лінгвістика» (СО «Бакалавр)

Метою програми є підготовка фахівців, що володіють наступними навичками:

Освітня програма «Публічна лінгвістика» (СО «Магістр)

Магістерська програма за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» орієнтована на підготовку фахівців.