Зовнішні партнери

Кафедра теорії та історії української і світової літератури співпрацює з багатьма науковими інституціями, державними та приватними установами для реалізації спільних науково-літературних проектів, організації літературно-мистецьких заходів, науково-дослідницької роботи, експертної оцінки.

Форми співпраці різноманітні: наукове консультування, рецензування навчальних і наукових праць, редагування монографій, навчальних посібників, підготовка відгуків на автореферати докторських і кандидатських дисертацій, участь у всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях, семінарах, спільне обговорення кандидатських дисертацій (із професорами з Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Бердянського державного педагогічного університету).

Разом з Інститутом літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України та іншими партнерами проводять міжнародні наукові конференції, разом із Таврійським національним університетом імені В. І. Вернадського – всеукраїнські конференції, присвячені пам’яті професора М. М. Гіршмана. Викладачі кафедри теорії та історії української і світової літератури підтримують тісні наукові зв’язки з кафедрою історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості Київського національного університету імені Тараса Шевченка (В. А. Просалова), кафедрою української літератури і компаративістики Київського університету імені Б. Грінченка (В. А. Просалова, М. А. Реутова), кафедрою української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (В. А. Просалова), Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (В. А. Просалова), кафедрою української літератури та компаративістики Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького (В. А. Просалова), кафедрою української і світової літератури імені професора Леоніда Ушкалова Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди (О. Є. Соловей, О. В. Пуніна), Національним університетом «Острозька академія», Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського (В.А. Просалова, Н. М. Урсані), Бердянським державним педагогічним університетом, науковим академічним журналом «Слово і Час», Національною спілкою письменників України та її членами – М. Сидоржевським, В. І. Мельником, О. С. Деркачовою, Р. В. Мельниківим та ін. Кафедра підтримує наукові і творчі контакти з українськими письменниками та науковцями, закордонними літературознавцями та перекладачами – Марком Робертом Стехом (Канада), Марією Ревакович (США), Оксаною Смерек (Данія), Веніаміном Білявським (Ізраїль), Валентиною Соболь (Польща), Жанною Шаладоновою (Республіка Білорусь) та ін.

Професор В. А. Просалова бере участь у діяльності Наукового товариства імені Шевченка, співпрацює з Українським фондом культури. Доцент О. Є. Соловей є членом Наукової ради Центру дослідження проблематики українського шістдесятництва Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка НАН України, членом журі всеукраїнського літературного конкурсу «Кальміюс» (з 2016 – 2019 рр.). О. Є. Соловей, О. В. Пуніна – члени експертної ради Літературної премії телеканалу «Еспресо» (2017, 2018, 2019, 2020). Видаючи з 2016 року науковий альманах «Стусознавчі зошити» (співредактори – О. В. Пуніна і О. Є. Соловей), здійснюють співпрацю з вітчизняними і закордонними вченими (академік І. М. Дзюба, професор Л. Б. Тарнашинська, професор Е. С. Соловей, к. філол. н. Г. Бурлака, професор О. С. Деркачова, Богдан Рубчак, Агнєшка Корнієнко (Краків, Польща), Алессандро Акіллі (Науковий центр імені Миколи Зерова, Університет Монаша, Мельбурн, Австралія) та ін.).

Викладачі кафедри співпрацюють з Музеєм Василя Стуса (О. Є. Соловей, О. В. Пуніна), з представниками мистецької сфери – кінорежисером Мирославом Слабошпицьким (О. Є. Соловей, О. В. Пуніна), з Вінницькою ОУНБ імені К. Тімірязєва (усі викладачі), беруть активну участь у літературно-мистецьких заходах, виступають із лекціями. В.А. Просалова – член вченої ради ВОУНБ імені К. Тімірязєва. Кафедра підтримує дружні зв’язки з побратимами Василя Стуса: Василем Васильовичем Овсієнком і Маргаритою Костянтинівною Довгань.

Спільно з Інститутом східнослов’янської філології Яґеллонського університету в Кракові проводять міжнародні конференції, присвячені Василю Стусу; беруть участь у міжнародних конференціях Університету Людвіґа-Максиміліана (Мюнхен, Німеччина), наукових форумах Інституту літератури Національної академії наук Білорусі (В. А. Просалова) беруть участь у Міжнародному гуманітарному проекті «Мінська ініціатива» (В. А. Просалова), співпрацюють із кафедрою україністики Варшавського університету (Польща). Беруть участь у Програмі академічних обмінів ім. Фулбрайта в Україні (В. А. Просалова у 2018 р.).

 

З 2021 року О.В.Пуніна реалізує освітньо-літературний проєкт підтримки дитячого читання у місті Вінниця і Вінницькій області «Голоси», зокрема на волонтерських засадах у рамках діяльності громадської гуманітарної організації «Товариство Червоного Хреста України».