Зовнішні партнери

Викладачі кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології беруть участь у двох міжнародних наукових проектах («Слов’янські прийменники в синхронії і діахронії» та «Моделі слов’янських простих речень»), займаються розробкою наукового проекту «Інноваційні процеси в лексиконі та граматичному ладі сучасної української мови» й актуальних проблем лінгвістики в Центрі граматичних досліджень (з 2001 року), Центрі прикладної та теоретичної лінгвістики (з 2013 року).
Активними є міжнародні наукові зв’язки кафедри, яка співпрацює з викладачами та науковцями Ягеллонського університету (м. Краків, Республіка Польща), Познанського університету імені Адама Міцкевича (м. Познань, Республіка Польща), Белградськогo університету (м. Белград, Сербія), Дрезденського технічного університету (м. Дрезден, Німеччина), Опольського університету (м. Ополе, Республіка Польща), Гродненського державного університету імені Янкі Купали (м. Гродно, Білорусь), Університету Палацького в Оломоуці (м. Оломоуц, Чеська Республіка) та іншими авторитетними закладами.
Постійними партнерами, співорганізаторами Міжнародної науково-теоретичної конференції «Граматичні читання» є кафедра славістики Белградського університету, Познанський університет імені Адама Міцкевича, Університет Палацького в Оломоуці.
16-17 травня 2019 року «Граматичні читання» відбудуться вже вдесяте. На конференції обговорюють актуальні проблеми філософії та феноменології мови, теорії та історії мови, теоретичні питання морфології і синтаксису, актуальні проблеми семантики мовних одиниць, дискурс-аналізу, прикладної та комп’ютерної лінгвістики.
Науковці та викладачі закордонних наукових установ та вишів є членами редакційної колегії та редакційної ради збірника наукових праць «Лiнгвiстичнi студiї / Linguistic Studies»: Алла Архангельська, доктор філологічних наук, професор (м. Оломоуц, Чеська Республіка); Алеш Бранднер, доктор філологічних наук, професор (м. Брно, Чеська Республіка); Майя Всеволодова, доктор філологічних наук, професор (м. Москва, Російська Федерація); Марія Конюшкевич, доктор філологічних наук, професор (м. Гродно, Республіка Білорусь); Тетяна Космеда, доктор філологічних наук, професор (м. Познань, Республіка Польща); Олексій Кретов, доктор філологічних наук, професор (м. Воронеж, Російська Федерація); Чеслав Ляхур, доктор габілітований, професор (м. Ополе, Республіка Польща); Лариса Пісарек, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща); Людмила Попович, доктор габілітований, професор (м. Белград, Республіка Сербія); Ігор Проценко, доктор філософії, доцент (м. Асунсьйон, Парагвай); Міхал Сарновський, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Республіка Польща); Мілена Іванович, доктор габілітований, доцент (м. Белград, Сербія); Олександр Кіклевич, доктор філологічних наук, професор (м. Ольштин, Польща); Пшемислав Юзвікевич, доктор габілітований, професор (м. Вроцлав, Польща).
У межах укладеного договору про співпрацю між ДонНУ імені Василя Стуса і Белградським університетом викладачі опрацьовують проблему «Типологія граматичних моделей в об’єктивній граматиці», у межах якої підготовлено до друку монографію А.П. Загнітка «Мовний простір граматики», прочитано лекції (проф. А.П. Загнітко в Белградському університеті (Сербія)). Крім того, член-кореспондент НАН України А.П. Загнітко є членом редколегій авторитетних міжнародних наукових видань: «Славистика» (Сербія), «Studia Ukrainica Posnaniensia (Ukrainian Studies in Poznan)» (Польща), «Sborník pracé filozofické fakulty Brnénské university» (Чехія).
Викладачі кафедри рецензують статті, подані до міжнародних наукометричних видань, зокрема до «Славистика» (Сербія), «Зборник Матице српске за славистику» (проф. А.П. Загнітко, доц. Ситар Г.В.).