Внутрішні партнери

Викладачі кафедри української мови Донецького національного університету імені Василя Стуса регулярно беруть участь у Всеукраїнських конференціях, публікуються у фахових та інших виданнях України, рецензують статті, монографії, автореферати, виступають офіційними опонентами дисертацій тощо в Україні. Кафедра співпрацює з кафедрою української філології Хмельницького національного університету, кафедрою української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, відділом наукової граматики та термінології Інституту української мови НАН України (м. Київ), кафедрою українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, кафедрою української мови Київського університету імені Бориса Грінченка, кафедрою філологічних та природничих дисциплін Центру міжнародної освіти Інституту міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного університету (м. Київ), кафедрою журналістики Харківської державної академії культури та ін.

Із 15 до 18 квітня 2019 р. в. о. завідувача кафедри Л. М. Коваль виконувала обов’язки члена журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови і літератури в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (м. Київ).

Кафедра української мови є організатором Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Лінгвоукраїністика ХХІ століття: традиції, новаторство», у якій беруть участь студенти Вінницького національного технічного університету, Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Під керівництвом викладачів кафедри активно готуються доповіді студентів, які беруть участь у студентських наукових заходах, зокрема у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції з нагоди Міжнародного дня рідної мови «Актуальні проблеми сучасної філології», організованій в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Студенти освітньої програми «Українська мова та література» філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса беруть участь у щорічній студентській науковій конференції «Етнос. Мова. Культура», організованій у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського; у Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних мов», організованій факультетом лінгвістики Національного технічного університету України «КПІ імені Ігоря Сікорського». Готують студентів їхні наукові керівники д. філол. н., доц., професор кафедри української мови Л. М. Коваль, к. філол. н., доц., доцент кафедри української мови І. Р. Домрачева, старший викладач кафедри української мови Н. А. Митько.

Відповідно до державного стандарту вищої освіти зі спеціальності «Філологія» філолог може працювати в науковій, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, науково-дослідних та адміністративних посадах у вищих навчальних закладах 1–4 рівнів акредитації. У зв’язку з цим у 2017–2018 н. р. було оновлено бази практик. Зокрема, укладено безстрокові угоди з Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації; Міським комунальним підприємством – редакцією газети «Вінницька газета»; як із базами виробничої (редакторсько-коректорської) практики студентів СО «Магістр» було укладено разові угоди з Управлінням соціального захисту населення Волноваської райдержадміністрації; Філією «Павлівська» ТОВ «Агрофірма «Агротіс»»; ТОВ «Біокосметика»; Центром позашкільної освіти Дарницького району м. Києва; Северинівською сільською радою.

Кафедра української мови бере участь у підготовці робіт до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Кафедра є організатором Всеукраїнського диктанту національної єдності (2017 р.); ІІ етапу ХІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2018 р., голова журі – д. філол. н., доц., в. о. завідувача кафедри української мови Л. М. Коваль).

Новаторством кафедри стала студентська проблемна група «Новітні соціолінгвістичні тенденції: семантико-прагматичний аспект мовної картини сучасної Вінниччини» (керівники – асист. К. О. Бортун, асист. І. О. Аксьонова), результатом роботи якої стало розширене засідання, проведене 08 листопада 2018 р. у Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К. А. Тімірязєва.

Викладачами кафедри української мови ретельно проводиться профорієнтаційна робота, в межах якої викладачі кафедри беруть участь у зустрічах із випускниками шкіл, ліцеїв, коледжів, ознайомлюють потенційних абітурієнтів зі специфікою та перспективами освітньої програми «Українська мова та література», репрезентують профорієнтаційні відеоролики та рекламну продукцію філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса, розповідають про особливості вступної кампанії на філологічному факультеті загалом. Зокрема, 25 лютого 2019 р. відбулася зустріч викладачів зі студентами-випускниками бакалаврського рівня Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу. За організацію та підготовку зустрічі колектив кафедри щиро вдячний адміністрації коледжу та особисто декану філологічного факультету, к. філол. н. О.М. Похилюк, декану факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва, д. філол. н., проф. Т.С. Слободинській, завідувачу кафедри української філології, к. філол. н. Н.І. Скрипник.

Кілька років поспіль головою екзаменаційної комісії філологічного факультету з установлення відповідності рівня освітньої підготовки здобувачів вищої освіти освітньої програми «Українська мова і література» до вимог стандартів вищої освіти та присвоєння їм кваліфікації за ступенями освіти «Бакалавр» і «Магістр» працює д. філол. н., проф., завідувач кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету Л. Є. Азарова.

Викладачі кафедри української мови періодично підвищують кваліфікацію та проходять стажування в межах України. В. о. завідувача кафедри української мови Л. М. Коваль протягом 25 вересня – 25 листопада 2018 р. відвідувала курси «Підготовка до іспиту з англійської мови APTIS TEST» на базі освітньо-практичного центру інноватики та стратегічного розвитку Донецького національного університету імені Василя Стуса. Склала іспит і отримала сертифікат про рівень володіння англійською мовою В2. Старший викладач Н. А. Митько пройшла стажування на кафедрі загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології ДонНУ імені Василя Стуса із 4 жовтня до 10 листопада 2018 р. Результатом стажування став обмін досвідом і підготовка навчально-методичного посібника з лексикології. Старший викладач О. Г. Важеніна і асистент К. О. Бортун відвідували курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології, засоби та розробки навчальних курсів у системі дистанційної освіти» (листопад 2018 р. – травень 2019 р.). Планується отримання сертифікатів.

Кафедра української мови висвітлює різні аспекти свого життя й роботи в друкованих джерелах та Інтернет-просторі, зокрема співпрацюючи з Прес-центром ДонНУ імені Василя Стуса (розміщення заміток про кафедральні або факультетські / університетські заходи, в яких бере участь кафедра, на сторінках газети «Університетські вісті»), з «Вінницькою газетою» в аспекті подання інформації та в розрізі проходження редакторсько-коректорської практики. Кафедра має групу в соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/groups/1827427700686871