Урсані Ніна Миколаївна

Урсані Ніна Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії української та світової літератури

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=206#search

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ:

Статті у фахових виданнях:
1. Урсані Н. Художнє осмислення смерті в ліриці Василя Стуса (на матеріалі “Таборового зошита”). Актуальні проблеми української літератури і фольклору. 2015. Вип. 23. С. 181–189.

2. Урсані Н. М. Художня інтерпретація житія Олексія, чоловіка божого в елегії Феофана Прокоповича / Проблеми освіти: Наук.-методичний збірник / Інститут модернізації змісту МОН України. – Київ, 2016. – Вип. 86. – С. 517 – 523.
3. Урсані Н. Особливості викладання поезії Бароко у школі. – Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського: Серія Педагогіка і психологія. – Вип. 50.- Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 14-18.
4. Урсані Н. М. Художня своєрідність зображення княжих родів у епіграмах Мелетія Смотрицького Мова і культура (науковий журнал). К. 2018. Вип. 21. С. 66-70.
5. Урсані Н. М. Художнє вираження християнської моралі у ліриці Григорія Сковороди / Проблеми освіти Випуск 88. Ч. 2. 2018. С. 297-303.
6. Урсані Н. Життя школяра у художній рецепції мандрівних дяків у віршах-ораціях ХVIII століття. /Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Філологічні науки, Вип. 13. 2017. С. 62-67.
7. Урсані Н. Художня рецепція біблійної історії у віршах-травестіях ХVIII століття. / Науковий вісник Східно-Європеського університету імені Лесі Українки. №11-12 Серія: Філологічні науки. 2017. С. 145-150.
8. Урсані Н. М. Художнє вираження християнської моралі у ліриці Григорія Сковороди // Проблеми освіти. Випуск 88. Ч. 2. 2018. С. 297-303.
9. Урсані Н. Фольклористичний доробок Марії Руденко/ Актуальні проблеми української літератури і фольклору : наук. зб. Випуск 26 / редкол. : В. А. Просалова (відп. ред.) та ін. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. 204 с.
10. Урсані Н. Фольклористичний доробок Марії Руденко. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вінниця: ДонНУ ім. В. Стуса, 2019. Вип. 26. С.164-174 (фахове видання).