Обрати сторінку

Сидоренко Жанна Вячеславівна

Сидоренко Жанна В’ячеславівна

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

Список публікацій Сидоренко Ж. В. за 2020-2021 р.:

  1. Improving the quality of life of persons with disabilities by promoting their professional rehabilitation in Ukraine» в журналі Postmodern Openings//2021, Volume 11, Issue 1 Supl. 1, pages: 140-148
  2. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до життєвого досвіду в кризовому суспільстві.  Габітус № 18, С. 105-110;
  3. Взаємозв’язок креативності та емоційного інтелекту в осіб юнацького віку» Габітус № 25, 2021 р. С. 144-149.
  4. Проблеми особистісної тривожності в період пандемії COVID- 19 – Інтернет-посібник “Психологічна допомога в умовах синдрому СОVID- стресу”/ за ред. Шпортун О. М. Вінниця, 2021, С.17-22.
  5. Роль емпатії в процесі творчості. Збірник тез наукових робіт Міжнародної науково-практичної конференції «Психологія та педагогіка у ХХІ столітті: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень», С. 79-82.
  6. Созвездие снов. Теория и практика работы со сновидениями. Вінниця, Твори, 2020, – 240 с.