Соловей Олег Євгенович

Соловей Олег Євгенович

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ:

Монографії:
1. Соловей О.Є. Атоми і порожнеча. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2012. 148 с.
2. Соловей О.Є. Оборонні бої. Донецьк: Вид-во БВЛ, 2013. 428 с.

3. Соловей О.Є. Орґазм і відчай: Випадок С. Процюка. Вінниця: Простір Літератури, 2017. 136 с.
4. Соловей О.Є. Василь Стус: Відлуння і наближення: науково-популярний нарис. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 152 с. (у співавторстві: О. В. Пуніна, М. В. Жилін).
5. Соловей О.Є. Роман: до історії однієї літературної містифікації. Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 135 – 155.
6. Соловей О. Утрачений погляд. Вінниця: Простір Літератури, 2018. 388 с.

 

Статті у фахових та міжнародних виданнях:

1. Соловей О.Є. Заради культури нації (З приводу епістолярного взаємнення Ігоря Костецького з Юрієм Лавріненком і не лише). Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. Випуск 14. Донецьк: ДонНУ, 2010. С. 260 – 301.
2. Соловей О.Є. «Донецький текст» української літератури (до постановки проблеми). Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Філологічні науки. 2010. № 1-2. С. 21 – 35.
3. Соловей О.Є. Збірка Василя Стуса «Веселий цвинтар»: Етико-стильовий аспект. Рідний край: Альманах Полтавського державного педагогічного університету [Полтава]. 2010. № 2 (23). С. 121 – 129.
4. Соловей О.Є. Про літературний дебют Ґео Шкурупія (До ґенези індивідуальної поетики й художнього мислення). Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. Випуск 16. Донецьк: ДонНУ, 2011. С. 16 – 28.
5. Соловей О.Є. Ідеологема «Донбас» в однойменній поемі Івана Дніпровського. Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. Випуск 17. Донецьк: ДонНУ, 2012. С. 82 – 95.
6. Соловей О.Є. На боці світла і добра (Декілька слів про Олеся Ульяненка). Рідний край: Альманах Полтавського державного педагогічного університету [Полтава]. 2012. № 1 (26). С. 147 – 152.
7. Соловей О.Є. Невідомий Леонід Лиман. Рідний край: Альманах Полтавського державного педагогічного університету [Полтава]. 2012. № 2 (27). С. 117 – 127.
8. Соловей О.Є. Еротика в поетичних містифікаціях Емми Андієвської. Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. зб. Випуск 18. Донецьк: ДонНУ, 2012. С. 187 – 198.
9. Соловей О.Є. Збірка Василя Стуса «Веселий цвинтар»: Стиль як проблема етики. Вісник Донецького національного університету: Науковий журнал. Серія Б: Гуманітарні науки. 2012. Вип. 1-2. С. 7 – 17
10. Соловей О.Є. Еротика і містифікація в поезії Емми Андієвської. Рідний край: Альманах Полтавського національного педагогічного університету [Полтава]. 2013. № 1 (28). С. 84 – 91.
11. Соловей О.Є. Поезія зупиненого руху (до розуміння базової концептології модернізму в ліриці В.Свідзінського й В.Стуса). Вісник Донецького національного університету: Науковий журнал. Серія Б: Гуманітарні науки. 2013. № 1–2. Т. 1. С. 318 – 327.
12. Соловей О.Є. Павло Тичина і Володимир Свідзінський в науковій рецепції Василя Стуса. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 21-22. Донецьк – Вінниця, 2014. С. 212-225.
13. Соловей О.Є. Роман Ґео Шкурупія «Міс Адрієна»: Пародійний аспект. Jahrbuch der ІV. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2013 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Otto Sagner, München – Berlin, 2014. С. 420 – 432.
14. Соловей О.Є. Пародійність роману Ґео Шкурупія «Міс Адрієна» . Слово і Час. 2015. № 2. С. 40 – 50.
15. Соловей О.Є. Мала проза Ігоря Костецького: Етичний аспект. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 23. Вінниця: ДонНУ, 2015. С. 38-54.
16. Соловей О.Є. До проблеми відчуження у новелі Ігоря Костецького «Ми з Недж». Вісник Донецького національного університету: Науковий журнал. Серія Б: Гуманітарні науки. Вінниця: ДонНУ, 2015. № 1–2. С. 257 – 266.
17. Соловей О.Є. До історії однієї літературної містифікації . Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. збірник. Випуск 24. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2016. С. 54 – 73.
18. Соловей О.Є. Пародійність формалістичного дискурсу Майка Йогансена (деякі аспекти старої проблеми). Jahrbuch der VІ. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. – Bd. 2015 Herausgegeben von Olena Novikova, Peter Hilkes, Ulrich Schweier. Verlag Herstellung & Vertrieb: Dortmund, 2016. С. 387 – 395.
19. Соловей О.Є. Між аванґардом і гуманізмом: До розуміння поезії Миколи Хвильового. Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. збірник. Випуск 25. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. С. 162 – 188.
20. Соловей О.Є. До розуміння експресіоністичної поетики Ігоря Костецького. VIII Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. VIII Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Band 2017. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. – München: Open Publishing LMU, 2018. С. 328 – 341.
21. Соловей О.Є. Паноптикум Миколи Хвильового (Зі спостережень над новелою «Я (Романтика)»). Актуальні проблеми української літератури і фольклору: Наук. збірник. Випуск 26. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2018. С. 175 – 186.