Обрати сторінку

Шпортун Оксана Миколаївна

Шпортун Оксана Миколаївна

Доктор психологічних наук, професор, в. о. завідувача кафедри психології ДонНУ імені Василя Стуса

E-mail: [email protected]; [email protected]

Освіта: вища, закінчила  Вінницький державний педагогічний інститут імені М.Островського; закінчила Київський  національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Психологія», кваліфікація «Психолог».

Викладає дисципліни: «Психофізіологія з основами психогенетики»,  «Соціальна психологія», «Психологія кризових ситуацій», «Методологія та організація наукових психологічних досліджень».

Сфера наукових інтересів:  психологія здоров’я, психосоматика, психологія гумору, позитивна психотерапія, психологічні методи у судовій експертизі.

Автор та співавтор понад 160 наукових та навчально-методичних робіт, з них 4 монографії, 6 статей Scopus, WoS

Персональний ідентифікатор: https://scholar.google.com.ua/citations?user=-FMzjroAAAAJ&hl=ru

З 2019  – по теперішній час

Доктор психологічних наук (диплом доктора наук ДД № 007812 від 23 жовтня 2018 року), доцент (диплом АД №000951 05 липня 2018 року). Професор кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса.

 2009 р. – захист кандидатської дисертації на тему:«Формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів музики засобами народнопісенної творчості» спеціальність 13.00.04 –  теорія і методика професійної освіти;

2018 р. – захист докторської дисертації на тему: «Психологія та патопсихологія гумору: модель, діагностика, корекція» – спеціальність 19.00.04 –  Медична психологія;

2018 р. – шеф-редактор науково-популярного журналу «ПАЗЛи» (Психологічні аспекти здоров’я людини);

2018 р. – старший судовий експерт Вінницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України;

2019 р. – голова Вінницького відділення Української асоціації сімейних психологів.

Підвищення кваліфікації:

Пошукувач (докторант) кафедри психодіагностики та клінічної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, (наказ №463-34 від 01.09.2014 р.) – 2014-2018 рр..

– Міжнародне стажування  в Університеті Марії Кюрі-Склодовської. Тема: «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», 27.11– 1.12. 2017 р. м. Люблін, Республіка Польща,108 год.

– Захист докторської дисертації інститут психології імені Г.С. Костюка – 26.06.2018 року.

– Міжнародне стажування  в Університеті Марії Кюрі-Склодовської. Тема: «Освіта в галузі педагогіки та психології: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень», 18.02– 27.02. 2020 р. м. Люблін, Республіка Польща,160 год.

– Наявність сертифіката відповідно до Загальноєвропейської рекомендації з мовної освіти на рівні В2 з англійської мови (АС №001004);

– Базовий курс позитивної психотерапії Українського Інституту позитивної психотерапії(УІПП).

Нагороди і відзнаки:

– Почесний нагрудний знак начальника Генерального штабу Головнокомандувача Збройних Сил України «За самовіддану працю у Збройних Силах України» (наказ начальника Генерального штабу головнокомандувача Збройних Сил України від 16.03.2009року № 154);- Почесна грамота Департаменту освіти та науки Вінницької державної адміністрації від 5 жовтня 2017 року;- Грамота Національної академії педагогічних наук України 2018 року.