Обрати сторінку

Шаповалова Наталія Петрівна

Шаповалова Наталія Петрівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, теорії та історії української і світової літератури

E-mail: [email protected]

Стаж науково-педагогічної діяльності в Донецькому національному університеті (нині – Донецькому національному університеті імені Василя Стуса) – 22 роки. На кафедрі української філології і культури працює з 1998 року (після закінчення аспірантури), на посаді доцента кафедри української філології і культури – з вересня 2001 року.

Освіта

Донецький державний університет (1988-1993 рр.) за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови і літератури» (диплом з відзнакою).

Донецький національний університет, філологічний факультет, аспірантура за науковою спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова» (1995– 1998 рр.).

У 1998 р. захистила у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровському державному університеті дисертаційне дослідження «Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у сучасній українській мові» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних  наук (протокол №21-06 / 4 від 10 березня 1999 року, диплом: ДК №002920).

У 2003 році присвоєне вчене звання доцента (атестат: №008420, протокол №4 / 11-Д від 23 жовтня 2003 року).

У 2009 році пройшла стажування на кафедрі культурології та філософії Національного університету «Острозька академія».

У 2014 році пройшла стажування в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Тугана-Барановського. У 2019 рр. закінчила курси за програмою «Технології, засоби та методи розробки навчальних курсів у системі дистанційної освіти» при ДонНУ імені В. Стуса (січень – червень 2019 р.).

Дисципліни, які викладає:

  • Етнокультурологія;
  • Лінгвокраїнознавство;
  • Культура дозвіллєвої діяльності;
  • Основи наукових досліджень;
  • Ділова українська мова.

Керує етнокультурологічною, музейною, виробничою практиками.

Коло наукових інтересів: етнолінгвістика, лінгвокультурологія, українознавство, соціокультурна діяльність.

Автор більше 20 друкованих праць

Персональний ідентифікатор:
Google Scolar https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=new_profile&hl=ru&authuser=4,
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0422-3047

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=202#search

РЕЗЮМЕ

Шаповалова Наталія Петрівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології і культури.

КВАЛІФІКАЦІЯ
У 2003 році присвоєне вчене звання доцента (атестат: №008420, протокол №4 / 11-Д від 23 жовтня 2003 року).
У 1998 році захистила у спеціалізованій вченій раді при Дніпропетровському державному університеті дисертаційне дослідження «Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у сучасній українській мові» та отримала науковий ступінь кандидата філологічних наук (протокол №21-06 / 4 від 10 березня 1999 року, диплом: ДК №002920).
У 1998 році закінчила аспірантуру при Донецькому національному університеті за науковою спеціальністю 10.02.01 – «Українська мова».
У 1993 році закінчила Донецький державний університет за спеціальністю «Філолог. Викладач української мови і літератури» (диплом з відзнакою).

ДОСВІД РОБОТИ
Стаж науково-педагогічної діяльності в Донецькому національному університеті (нині – Донецькому національному університеті імені Василя Стуса) – 21 рік.
З вересня 2001 року – доцент кафедри української філології і культури.
З 1998 року – викладач кафедри української філології і культури.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

У 2019 році – курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології, засоби та методи розробки навчальних курсів у системі дистанційної освіти».
У 2014 році пройшла стажування в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Тугана-Барановського.
У 2009 році пройшла стажування на кафедрі культурології та філософії Національного університету «Острозька академія».

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

етнолінгвістика, лінгвокультурологія, українознавство, соціокультурна діяльність.