Робота зі стейкхолдерами

Обговорення ОП «Прикладна лінгвістика»

Квітень 06, 2020 | Новини

 

3 квітня 2020 р. в онлайн-форматі (через Skype-зв’язок) відбулося обговорення освітньої програми «Прикладна лінгвістика» для бакалаврського та магістерського ступенів вищої освіти 2020 року набору. Це була цікава й конструктивна дискусія між викладачами кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, проєктними групами і стейкголдерами щодо відповідності запропонованих навчальних дисциплін професійного та практичного циклу заявленим в освітніх програмах компетентностям і програмним результатам навчання.

Позицію проєктних груп з цих питань висловили проф. Загнітко А. П., проф. Ситар Г. В. і проф. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Активно обговорення підтримали доц. Данилюк І. Г. і доц. Гарбера І. В.

З боку стейкголдерів виступили заступник директора Департаменту  освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Чорна О. А., директор Вінницького державного обласного архіву Легун Ю. В., заступник директора Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації Байдаченко Т. С., доктор філологічних наук, професор, завідувач відділу лексикології, лексикографії та структурно-математичної лінгвістики Інституту української мови НАН України Карпіловська Є. А., кандидат філологічних наук, завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України Надутенко М. В., завідувач сектору досліджень у сфері інформаційних технологій Вінницького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Роль А. В., менеджер (лінгвіст-програміст) з інформування про побутові товари та їх ремонт торговельної мережі «COMFI» Антонова Я. І., які звернули увагу на логічність і послідовність побудови обох освітніх програм, комплексний та цільовий підхід до підготовки бакалавра і магістра, які цілком відповідають вимогам, поставленим до такого типу документів. Стейкголдери акцентували на потребі розширення баз для проходження виробничої практики, викладачі одностайно підтримали цю пропозицію. Обговорення пройшло динамічно й конструктивно.