Пилипак Валерія Павлівна

Пилипак Валерія Павлівна

кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри загального та прикладного мовознавства і словʼянської філології Донецького національного університету

Основні наукові роботи:

1. Пилипак В . П. Семантика і вживання прономінатива там в українській мові // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2004. Вип. 12. С. 127- 134.
2. Пилипак В. П. Особливості вираження лексико-семантичної опозиції ‘там’ – ‘тут’ в українських літературних казках і байках // Лінгвістика : зб. наук. праць. Луганськ : Альма-матер, 2006. №2 (8). С. 155-166.
3. Пилипак В. П. Лексико-семантична опозиція ‘там’ – ‘тут’ в контексті сучасних досліджень про семантичні опозиції // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2006. Вип. 14. С. 39-49.
4. Пилипак В. П. Вираження лексико-семантичної опозиції ‘там’ – ‘тут’ у рекламних текстах // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2007. Вип. 15. С. 67-75.
5. Пилипак В. П. Антропоцентричні та егоцентричні концепції в лінгвістиці // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2009. Вип. 18. С. 13-18.
6. Пилипак В. П. Синтаксичні конструкції з часткою би в українській мові як виразники егоцентричного змісту ‘там’ // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2012. Вип. 25. С. 54-60.
7. Пилипак В. П. Лексико-семантическая оппозиция ‘там’ – ‘здесь’ в украинском языке в свете концепций антропо- и эгоцентризма в языкознании // VI Кирилло-Мефодиевские чтения. Уфа : ИЦ Уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, 2012. C. 148-155.
8. Пилипак В. П. Егоцентрична ‘там’-семантика грамеми середнього роду в українській мові // Лінгвістичні студії (Linguistic Studies): зб. наук. праць. Донецьк : ДонНУ, 2013. Вип. 27. С. 55-61.
9. Пилипак В. П. Семантико-прагматичний аспект дослідження мовних явищ // Матеріали наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 2011-2012 рр. Донецьк : ДонНУ, 2013. Т. 2. С. 212.
10. Пилипак В. П. Способы актуализации эгоцентрической семантики «там» говорящего в текстах украинской народной лірики // Теория и практика языковой коммуникации. Уфа : Уфимский государственный авиационный технический институт, 2013. С. 402-407.
11. Пилипак В. П. Семантична опозиція ‘там’ – ‘тут’ в українській мові на тлі інших слов’янських // Слово во времени и пространстве. К 95-летию со дня рождения профессора М.Г. Булахова. Минск : БГПУ им. М.Танка, 2014. С. 309-312.
12. Пилипак В. П. Егоцентрична ‘там’-семантика генітива в українській мові // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки : науковий журнал. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. Вип. 1-2. С. 188-192.
13. Пилипак В. П. Семантика украинских глаголов в связи с эгоцентрическим смыслом «там» // Вестник уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова. Уфа : ИЦ Уфимского филиала МГГУ им. М.А. Шолохова, 2015. Вып. 5. С. 149-155.
14. Пилипак Валерія. Вияв егоцентричної семантичної опозиції “там” – “тут” в українській мові // Studia Ukrainica Posnaniensia. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickewicza w Poznaniu, 2017. vol V. pp. 169-174.