Обрати сторінку

Пузь Ірина Володимирівна

Пузь Ірина Володимирівна 

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

E-mail: [email protected]

Освіта: Вища, ПВНЗ «Донецький інститут психології і підприємництва» (2007 р.). Спеціальність «Психологія».

Сфера наукових інтересів: клінічна психологія, психологія комунікацій, психологія здоров’я, психологія сім’ї, психологія девіантного материнства, психологічний супровід батьківства.

Основні наукові роботи: Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Викладає дисципліни: Клінічна психологія, Екологічна психологія, Психологія сім’ї з основами психології сексуальності, Психодіагностика, Психотерапія та психокорекція.

Персональний ідентифікатор:
Google Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=EEfvNkwAAAAJ&hl=ru
ORCID 0000-0003-3697-163

РЕЗЮМЕ

Пузь Ірина Володимирівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології

КВАЛІФІКАЦІЯ
Грудень 2017 р. – рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри психології ДонНУ імені Василя Стуса;
Лютий 2015 р. – присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.04 – Медична психологія;
Листопад 2014 р. – захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій вченій раді при Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України, спеціальність 19.00.04 – Медична психологія

ДОСВІД РОБОТИ
Донецький національний університет імені Василя Стуса – доцент кафедри психології.
Донецький національний технічний університет – асистент кафедри соціології і політології
Державний університет інформатики і штучного інтелекту – асистент кафедри соціальної роботи

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Учасник щорічних міжнародних науково – практичних конференцій вищих навчальних закладів, круглих столів , майстер-класів.
Перші Київські державні курси іноземних мов, Вінницька філія. Курс навчання англійської мови, що відповідає європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR).

Участь у супервізійному теоретично-практичному семінарі «Базові концепції травми, посттравматичного росту і піклування про власне ментальне здоров’я. Професійна робота з травмою війни у ветеранів війни та їхніх родинах», 2020 р., м. Вінниця

Участь у семінарі і тренінгу «Якість освіти в сучасній вищій школі: виклики сучасності (акредитація освітніх програм), 2020 р., м. Вінниця

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Диплом у номінації «Топ-40» рейтинг викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017 року.

Диплом у номінації «Топ-40» рейтинг викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2018 року.

Диплом у номінації «Топ-40» рейтинг викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2019 року.

Подяка за якісне керівництво студентською науковою роботою та формування наукового потенціалу сучасної молоді у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності  «Психологія» (Теоретична та прикладна психологія) у 2018, 2019 р.р.

Подяка від ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса за сумлінну, творчу науково-педагогічну роботу, збереження та примноження славних традицій філологічного факультету

Грамота від ректора за високі професійні досягнення вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю та самовідданість на благо Університету та в ім’я України і з нагоди відзначення 80-річчя з часу заснування Донецького національного університету імені Василя Стуса

Грамота від ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса за вагомі успіхи в науковій діяльності та з нагоди професійного свята працівників науки України – Дня науки

Подяка за сумлінну викладацьку роботу та особистий вагомий внесок у розвиток філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Навчальні посібники

Пузь І.В. Навчально-методичний посібник  з дисципліни Прикладні аспекти психології: Екологічна психологія для здобувачів вищої освіти освітньої програми «Психологія». Вінниця, 2019, 195 с. [Електроне видання] (співавтор О. В. Бацилєва)