Пуніна Ольга Василівна

Пуніна Ольга Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та історії української і світової літератури

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ:

Монографії:
1. Пуніна О.В. Кінофікація українського літературного дискурсу (20-30-ті роки ХХ століття). Донецьк: ДонНУ, 2012. 332 с.
2. Пуніна О.В. Самітний геній: Олесь Ульяненко: літературний портрет. Київ: Академвидав, 2016. 288 с.
3. Пуніна О.В. Василь Стус: Відлуння і наближення: науково-популярний нарис. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 152 с. (у співавторстві: О. Є. Соловей, М. В. Жилін).
4. Пуніна О.В. Літературні ігрові смисли: підрозділ у колективній монографії. Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності: монографія. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2017. С. 156-165.

Статті у фахових та міжнародних виданнях:
1. Пуніна О.В. Компенсація як рівновага (до кількох експресіоністичних поезій Осипа Мандельштама, Володимира Свідзінського, Василя Стуса й Олега Солов’я). Дивослово. 2013. № 4. С. 52-55.
2. Пуніна О.В. «Лебедина зграя» Василя Земляка та «Вавилон ХХ» Івана Миколайчука: романний гротеск і його модифікація в кіноінтерпретації. Слово і Час. 2013. № 4. С. 94-101.
3. Пуніна О.В. Психологічні та філософські аспекти творчості Олеся Ульяненка. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 20. Донецьк, 2013. С. 20-37.
4. Пуніна О.В. «Романізована біографія» в системі художніх методів: українська літературно-побутова модель. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Мюнхен: KUBON & SAGNER, 2014. С. 396-411.
5. Пуніна О.В. Конотативні смисли денотату алкоголю в поетичному тексті «Часу творчості» Василя Стуса. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 21-22. Донецьк, 2014. С. 142-160.
6. Пуніна О.В. Експресіоністичний метод Олеся Ульяненка: роман «Сталінка». Слово і Час. 2014. № 10. С. 84-91.
7. Пуніна О.В. Художнє осмислення універсалії смерті в «Зимовій повісті» Олеся Ульяненка. Вісник Донецького національного університету. Серія «Б». № 1-2. Донецьк: ДонНУ, 2014. С. 206-210.
8. Пуніна О.В. Поетика експресіонізму в ліриці Олеся Ульяненка. Дивослово. 2015. № 1. С. 55-59.
9. Пуніна О.В. Художнє осмислення універсалії смерті в «Зимовій повісті» Олеся Ульяненка. Studia methodologica. 2015. Число 40. С. 345-349.
10. Пуніна О.В. Повчальне інакомовлення як структурний принцип у романі Олеся Ульяненка «Знак Саваофа» . Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 23. Вінниця, 2015. С. 60-79.
11. Пуніна О.В. Мала проза Олеся Ульяненка як експресіоністичне письмо: художнє осмислення категорії самотності. Діалог мов – діалог культур. Україна і світ. Мюнхен: KUBON & SAGNER, 2015. С. 404-418.
12. Пуніна О.В. Сценарії Василя Стуса в ракурсі художності. Вісник Донецького національного університету. Серія «Б». № 1-2. Вінниця: ДонНУ, 2015. С. 214-222.
13. Пуніна О.В. Художній потенціал сценарного тексту Василя Стуса. Слово і Час. 2016. № 5. С. 48-56.
14. Пуніна О.В. Роман Олеся Ульяненка «Вогненне око»: ідея про «hommo errans». Jahrbuch der VІ. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht» Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Munchen: KUBON & SAGNER, 2016. S. 352-358.
15. Пуніна О.В. Психотип Василя Стуса: до постановки проблеми. Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 24. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2016. С. 25-42.
16. Пуніна О.В. Семантика образу Василя Стуса в живописі Віктора Зарецького й Опанаса Заливахи. Наукові записки. Серія: Філологічні науки. Вип. 162. Кропивницький: РВВ ЦДПУ імені В. Винниченка, 2017. С. 182-189.
17. Пуніна О.В. Інтерпретація особистості Василя Стуса в художній стрічці Романа Веретельника «Палімпсест». Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 25. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. С. 108-116.
18. Пуніна О.В. Скульптурно-живописна модель інтерпретації творчої особистості Василя Стуса. Слово і Час. 2018. № 1. С. 38-48.
19. Пуніна О.В. Скульптурний образ Василя Стуса: бачення Бориса Довганя. Jahrbuch der VІІІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen ‒ Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2017. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier.München: Verlag readbox unipress Open Access LMU, 2018. – S. 292-299.
20. Пуніна О.В. Творча індивідуальність письменника в документальній кінотрилогії «Просвітлої дороги свічка чорна. Пам’яті Василя Стуса». Актуальні проблеми української літератури і фольклору. Вип. 26. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. С. 7-22.