Обрати сторінку

Просалова Віра Андріївна

Просалова Віра Андріївна

Доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії та історії української і світової літератури, дійсний член НТШ імені Шевченка в Україні, відмінник освіти

E-mail: [email protected]

Освіта: вища філологічна – Донецький державний університет (1980), спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація за дипломом: 

«Філолог. Викладач української мови і літератури», диплом із відзнакою. У 2006 році захистила докторську дисертацію «Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.

Сфера наукових інтересів: вивчення теоретичних аспектів літературного процесу, проблем історії української літератури, художніх здобутків українських письменників діаспори, творів новітньої української літератури, проблем викладання української літератури зарубіжжя в середній і вищій школах.

Основні наукові роботи: автор більше 220 наукових і науково-методичних праць: із них — трьох монографій («Текст у світі текстів Празької літературної школи», «Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти» (у співавт.), «Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури»); двох навчальних посібників «Поезія Празької школи» (лист МОН України № 2 / 891 від 5.06.2000 р.), «Українська література міжвоєнних десятиліть в еміграції» (лист МОН України № 1.4/18Г-1199 від 28.05.2008 р.), рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних закладів; 20 навчально-методичних праць, численних статей у фахових виданнях України і зарубіжжя; науково-популярних видань.

Викладає дисципліни: «Теорія літератури (Вступ до літературознавства)», «Історія української літератури», «Методика викладання української літератури», «Інтертекстуальний аналіз: теорія і практика»; спецкурси «Шляхи інтерпретації художнього тексту», «Українська література міжвоєнних десятиліть в еміграції», «Українська поезія діаспори».

Державні нагороди: Нагороджена подякою МОН України за вагомий внесок у навчання творчо наукової молоді, виховання у неї любові й шани до рідного слова та за підготовку переможця VIII Міжнародного мовно-літературного конкрсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Наказ МОН від 04.04.2018 № 327)

Персональний ідентифікатор: Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fo64lJUAAAAJ&hl=uk
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vira_Prosalova
ORCID: 0000-0001-8498-7719

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=170#search

РЕЗЮМЕ

Просалова Віра Андріївна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури, дійсний член НТШ імені Шевченка, відмінник освіти

КВАЛІФІКАЦІЯ
1980 р. – Філолог. Викладач української мови і літератури (Донецький державний університет).
Грудень 1989 р. – захист кандидатської дисертації із проблем розвитку української поезії 60-80-х років ХХ ст.
Січень 1990 р. – присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук.
Жовтень 1992 р. – присудження вченого звання доцента кафедри української літератури.
2002–2005 – докторантура на кафедрі теорії літератури і компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Березень 2006 р. – захист докторської дисертації «Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.
Липень 2006 р. – присудження наукового ступеня доктора філологічних наук.
Січень 2011 р. – присудження вченого звання професора кафедри історії української літератури і фольклористики

ДОСВІД РОБОТИ
Донецький національний університет імені Василя Стуса – професор, завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури. З 1984 асистент кафедри української літератури Донецького університету, з 1986 – старший викладач, з 1992 – доцент, 2007-2015 – завідувач кафедри історії української літератури і фольклористики Донецького національного університету, з 2016 – завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Травень – червень 2018 р. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, коворкінг-простір «Фабрика». Участь у серії семінарів з професійного розвитку викладачів, орагнізованих Програмою імені Фулбрайта в Україні та БО «Українське фулбрайтівське коло» за підтримки Посольства США в Україні (Сертифікат № 17).
5 листопада – 14 грудня 2018 р. – Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

  • Почесною грамотою МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2008);
  • Нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2017);
  • Подякою МОН України за вагомий внесок у навчання творчої молоді, виховання у неї любові й шани до рідного слова та за підготовку переможця VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Наказ МОН від 04.04.2018 № 327).