Обрати сторінку

Просалова Віра Андріївна

 

Просалова Віра Андріївна

 

доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури, дійсний член НТШ імені Шевченка в Україні, відмінник освіти
[email protected]
Освіта: вища філологічна – Донецький державний університет (1980), спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація за дипломом: «Філолог. Викладач української мови і літератури», диплом із відзнакою. У 2006 році захистила докторську дисертацію «Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.
Сфера наукових інтересів: вивчення теоретичних аспектів літературного процесу, проблем історії української літератури, художніх здобутків українських письменників діаспори, творів новітньої української літератури, проблем викладання української літератури зарубіжжя в середній і вищій школах.
Основні наукові роботи: автор більше 220 наукових і науково-методичних праць: із них — трьох монографій («Текст у світі текстів Празької літературної школи», «Інтертекстуальність художнього тексту: текстотвірний і рецептивний аспекти» (у співавт.), «Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури»); двох навчальних посібників «Поезія Празької школи» (лист МОН України № 2 / 891 від 5.06.2000 р.), «Українська література міжвоєнних десятиліть в еміграції» (лист МОН України № 1.4/18Г-1199 від 28.05.2008 р.), рекомендованих МОН України для студентів вищих навчальних закладів; 20 навчально-методичних праць, численних статей у фахових виданнях України і зарубіжжя; науково-популярних видань.
Викладає дисципліни: «Теорія літератури (Вступ до літературознавства)», «Історія української літератури», «Методика викладання української літератури», «Інтертекстуальний аналіз: теорія і практика»; спецкурси «Шляхи інтерпретації художнього тексту», «Українська література міжвоєнних десятиліть в еміграції», «Українська поезія діаспори».
Державні нагороди: Нагороджена подякою МОН України за вагомий внесок у навчання творчо наукової молоді, виховання у неї любові й шани до рідного слова та за підготовку переможця VIII Міжнародного мовно-літературного конкрсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Наказ МОН від 04.04.2018 № 327)
Персональний ідентифікатор: Google Scolar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fo64lJUAAAAJ&hl=uk
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Vira_Prosalova
ORCID: 0000-0001-8498-7719

Резюме

Просалова Віра Андріївна,
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури, дійсний член НТШ імені Шевченка, відмінник освіти

КВАЛІФІКАЦІЯ
1980 р. – Філолог. Викладач української мови і літератури (Донецький державний університет).
Грудень 1989 р. – захист кандидатської дисертації із проблем розвитку української поезії 60-80-х років ХХ ст.
Січень 1990 р. – присудження наукового ступеня кандидата філологічних наук.
Жовтень 1992 р. – присудження вченого звання доцента кафедри української літератури.
2002–2005 – докторантура на кафедрі теорії літератури і компаративістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Березень 2006 р. – захист докторської дисертації «Празька літературна школа: текст, контекст, інтертекст» за спеціальністю 10.01.06 – теорія літератури.
Липень 2006 р. – присудження наукового ступеня доктора філологічних наук.
Січень 2011 р. – присудження вченого звання професора кафедри історії української літератури і фольклористики

ДОСВІД РОБОТИ
Донецький національний університет імені Василя Стуса – професор, завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури. З 1984 асистент кафедри української літератури Донецького університету, з 1986 – старший викладач, з 1992 – доцент, 2007-2015 – завідувач кафедри історії української літератури і фольклористики Донецького національного університету, з 2016 – завідувач кафедри теорії та історії української і світової літератури.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Травень – червень 2018 р. – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, коворкінг-простір «Фабрика». Участь у серії семінарів з професійного розвитку викладачів, орагнізованих Програмою імені Фулбрайта в Україні та БО «Українське фулбрайтівське коло» за підтримки Посольства США в Україні (Сертифікат № 17).
5 листопада – 14 грудня 2018 р. – Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва.

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
Вивчення теоретичних аспектів літературного процесу, проблем інтертекстуальності, взаємодії мистецтв, історії української літератури, художніх здобутків українських письменників діаспори, проблем викладання української літератури зарубіжжя в загальноосвітній і вищій школах.

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ
 Почесною грамотою МОН України за багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність (2008);
 Нагрудним знаком «Відмінник освіти» (2017);
 Подякою МОН України за вагомий внесок у навчання творчої молоді, виховання у неї любові й шани до рідного слова та за підготовку переможця VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (Наказ МОН від 04.04.2018 № 327).