Програми вступних випробувань (для здобуття СО «Магістр»)

ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ ВСТУПНИКІВ

ОП УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА Програма Критерії оцінювання
ОП ПРИКЛАДНА ЛІНГІВІСТИКА Програма Критерії оцінювання
ОП ПУБЛІЧНА ЛІНГВІСТИКА Програма Критерії оцінювання
ОП ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ Програма Критерії оцінювання