Обрати сторінку

Новини та оголошення

Підсумки громадського обговорення освітньої програми «Прикладна лінгвістика» СО «Магістр»

 

19 квітня 2021 року на засіданні кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології підбито підсумки громадського обговорення освітньої програми «Прикладна лінгвістика»  СО «Магістр».  Гарант ОПП «Прикладна лінгвістика» СО «Магістр» Краснобаєва-Чорна Ж.В. повідомила, що результати моніторингу освітньої програми було обговорено на засіданні кафедри 19 лютого 2021 року (протокол № 17). У підтримку пропозиції випускників та з метою розширення можливостей працевлаштування було внесено зміну в перелік дисциплін професійної та практичної підготовки: замінено ОК «Лінгвокомп’ютерна експертиза і моделювання мовленнєвої особистості» на ОК «Методика викладання української мови та інформатики у вищій школі».

Проєкт ОПП «Прикладна лінгвістика» СО «Магістр» 2021 року набору був вчасно розміщений на сайті університету за адресою https://www.donnu.edu.ua/uk/proyekty-osvitnih-program-2021/ для громадського обговорення. Станом на 19 квітня  зауважень і пропозицій на офіційні адреси навчального відділу та кафедри не надійшло.

У зв’язку зі зміною Національної рамки кваліфікацій, виникла потреба внесення зміни в ОПП Прикладна лінгвістика СО «Магістр» 2021 року, а саме: змінити 8 рівень вищої освіти на 7 рівень.

На основі проєкту ОПП «Прикладна лінгвістика» СО «Магістр» 2021 року набору було укладено навчальний план. Гарант Краснобаєва-Чорна Ж.В. запропонувала клопотати перед вченою радою філологічного факультету про затвердження обох документів.

Викладачі кафедри одностайно підтримали ОПП «Прикладна лінгвістика» СО «Магістр» 2021 року набору в запропонованій редакції.