Обрати сторінку

Новини та оголошення

Підсумки громадського обговорення освітньо-наукової програми «Філологія» СО «Доктор філософії»

 

19 квітня 2021 року на засіданні кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології підбито підсумки громадського обговорення освітньо-наукової програми «Філологія»  СО «Доктор філософії».  

Гарант ОНП «Філологія» СО «Доктор філософії» Загнітко А.П. повідомив, що результати моніторингу освітньої програми було обговорено на засіданні кафедри 19 лютого 2021 року (протокол № 17). З метою уніфікації всіх ОНП в університеті та за результатами проходження акредитації виникла потреба збільшити кількість кредитів на вивчення іноземної мови з 4,5 до 6, а також змінити назву загальнофакультетського ОК «Іноземна мова професійного спрямування» на «Іноземна мова викладача-дослідника»; відповідно зменшити кількість кредитів для ОК «Філософія науки» з 5 до 4, для ОК «Методологія наукових досліджень (включаючи модуль “Academic Writing”)» ‒ з 4,5 до 4 кредитів.

Проєкт ОНП «Філологія» СО «Доктор філософії» 2021 року набору був вчасно розміщений на сайті університету за адресою https://www.donnu.edu.ua/uk/proyekty-osvitnih-program-2021/ для громадського обговорення. Станом на 19 квітня  зауважень і пропозицій на офіційні адреси навчального відділу та кафедри не надійшло.

На основі проєкту ОНП «Філологія» СО «Доктор філософії» 2021 року набору було укладено навчальний план. Гарант запропонував клопотати перед вченою радою філологічного факультету про затвердження обох документів.

Викладачі кафедри одностайно підтримали ОНП «Філологія» СО «Доктор філософії» 2021 року набору в запропонованій редакції.