Обрати сторінку

Новини та оголошення

Підсумкова науково-практична конференція ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика»

22 квітня у ДонНУ імені Василя Стуса відбулась підсумкова науково-практична конференція ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 035.10 «Прикладна лінгвістика» у віддаленому режимі на платформі Zoom. Результати Конкурсу оприлюднено на офіційному сайті за адресою https://science.donnu.edu.ua/uk/pidsumkova-npk-ii-go-turu/.
1 місце – Длугаш Валерія Олегівна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка з науковою роботою «Моделювання намірів користувача в усному діалозі між людиною та мобільним роботом»;
2 місце – Коломієць Аліна Вікторівна, студентка Донецького національного університету імені Василя Стуса з науковою роботою «ЛІНГВІСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ЗАБОРОНЕНОЇ РЕКЛАМИ»;
2 місце – Мазнєв Сергій Сергійович, студент Київського університету імені Бориса Грінченка з науковою роботою «Перспективи використання штучних нейронних мереж у вивченні та дослідженні японської мови»;
3 місце – Троїцька Валерія Володимирівна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка з науковою роботою «Автоматичне реферування українськомовних текстів з урахуванням кореферентності»;
3 місце – Воронюк Катерина Русланівна, студентка Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського з науковою роботою «Краудсортинг як інноваційна маркетингова технологія просування краут-проєктів»;
3 місце – Юрлова Уляна Володимирівна, студентка Національного університету “Львівська політехніка” з науковою роботою «Особливості перекладу термінів IT англійської на українську мову: на основі паралельного корпусу професійних текстів».
5 учасників конкурсу отримали заохочувальні відзнаки в таких номінаціях:
номінація «За практичне втілення ідеї дослідження» – Полтьєва Анна Олександрівна, студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка з науковою роботою «Автоматичне визначення пунктуації для систем перетворення українського мовлення на текст»;
номінація «За творчий підхід до розв’язання актуальної проблеми» – Ступішина Маргарита Василівна, студентка Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка з науковою роботою «Актуальні лінгвістичні аспекти комп’ютерного дискурсу»;
номінація «За оригінальність концепції» – Кутовой Владлен Владленович, студент Волинського національного університету імені Лесі Українки з науковою роботою «Локальні значення у сучасному пісенному дискурсі: критичний аналіз»;
номінація «За суспільну значущість дослідження» – Бердгольд Анна Любомирівна, студентка Національного університету “Львівська політехніка” з науковою роботою «Лінгво-статистичні та стилістичні особливості політичної реклами (на прикладі передвиборчої кампанії В.Зеленського)»;
номінація «За міждисциплінарність наукового дослідження» – Сафонова Катерина Яківна, студентка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля з науковою роботою «Використання методу ПУНКТ у вирішенні завдань разобозначення омонімічної економічної термінології».
Вітаємо переможців, всіх учасників Конкурсу та їхніх наукових керівників з успішними виступами! Бажаємо успіхів у прикладних пошуках! Щиро дякуємо членам галузевої конкурсної комісії за злагоджену роботу, об’єктивність і толерантність в оцінюванні.