Обрати сторінку

Ольга Валеріївна Бацилєва

Бацилєва Ольга Валеріївна

Доктор психологічних наук, професор

E-mail: [email protected]

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Психофізіологія з основами психогенетики», «Соціальна психологія», «Психосоматика», «Методологія та організація наукової діяльності».

Персональний ідентифікатор: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9wRiIDAAAAAJ&hl=ru

РЕЗЮМЕ

Бацилєва Ольга Валеріївна, доктор психологічних наук, професор

КВАЛІФІКАЦІЯ
Донецький державний медичний інститут, спеціальність лікувальна справа
Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників НАПН України, спеціальність психологія
Науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук у Спеціалізованій вченій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України («Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімактеричному періоді», спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Отримання вченого звання доцента кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора психологічних наук у Спеціалізованій вченій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України («Особистісні детермінанти репродуктивного здоров’я жінки», спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Отримання вченого звання професора кафедри психології

ДОСВІД РОБОТИ
завідувач кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса
завідувач кафедри соціальної роботи Державного університету інформатики і штучного інтелекту
завідувач кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін Державного університету інформатики і штучного інтелекту

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

психологія особистості, психологія здоров’я, психологія батьківства, пренатальна та перинатальна психологія, психологія комунікацій

Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України

Член Української спілки психотерапевтів

Член Всеукраїнської психодіагностичної асоціації

Науковий керівник НДР кафедри психології на 2020-2023 р.р. на тему: «Особистісні і ситуативні детермінанти благополуччя особистості в сучасних умовах життєдіяльності».

Основні наукові роботи: Автор та співавтор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, з них 8 монографій, 2 патентів на винахід

Викладає дисципліни: Клінічна психологія, Екологічна психологія, Психологія сім’ї з основами психології сексуальності, Психодіагностика, Методика наукового аналізу та розробки дисертаційних проєктів із психології.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

Участь у супервізійному теоретично-практичному семінарі «Базові концепції травми, посттравматичного росту і піклування про власне ментальне здоров’я. Професійна робота з травмою війни у ветеранів війни та їхніх родинах», 2020 р., м. Вінниц

НАГОРОДИ І ВІДЗНАКИ

Диплом у номінації «Топ-40» рейтинг викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2017 року.

Диплом у номінації «Топ-40» рейтинг викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2018 року.

Диплом у номінації «Топ-40» рейтинг викладачів Донецького національного університету імені Василя Стуса 2019 року.

Подяка від ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса за сумлінну, творчу науково-педагогічну роботу, збереження та примноження славних традицій філологічного факультету

Грамота від ректора за високі професійні досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, сумлінну працю та самовідданість на благо Університету та в ім’я України і з нагоди відзначення 80-річчя з часу заснування Донецького національного університету імені Василя Стуса

Грамота від ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса за вагомі успіхи в науковій діяльності та з нагоди професійного свята працівників науки України – Дня науки

Диплом ІІІ ступеня за найвищі досягнення у науковій, інноваційній, навчально-методичній, організаційній, виховній діяльності, високі професійні показники та значний внесок у підвищення рейтингу ДонНУ імені Василя Стуса на національному та міжнародному рівні.