Обрати сторінку

Ольга Валеріївна Бацилєва

Бацилєва Ольга Валеріївна

Доктор психологічних наук, професор

E-mail: [email protected]

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Психофізіологія з основами психогенетики», «Соціальна психологія», «Психосоматика», «Методологія та організація наукової діяльності».

Персональний ідентифікатор: https://scholar.google.com.ua/citations?user=9wRiIDAAAAAJ&hl=ru

РЕЗЮМЕ

Бацилєва Ольга Валеріївна, доктор психологічних наук, професор

КВАЛІФІКАЦІЯ
Донецький державний медичний інститут, спеціальність лікувальна справа
Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників НАПН України, спеціальність психологія
Науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук у Спеціалізованій вченій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України («Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімактеричному періоді», спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Отримання вченого звання доцента кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора психологічних наук у Спеціалізованій вченій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України («Особистісні детермінанти репродуктивного здоров’я жінки», спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Отримання вченого звання професора кафедри психології

ДОСВІД РОБОТИ
завідувач кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса
завідувач кафедри соціальної роботи Державного університету інформатики і штучного інтелекту
завідувач кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін Державного університету інформатики і штучного інтелекту

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
психологія особистості, психологія здоров’я, психологія батьківства, пренатальна та перинатальна психологія
Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних робіт, з них 6 монографій, 2 патентів на винахід
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Член Української спілки психотерапевтів