Обрати сторінку

Ольга Валеріївна Бацилєва

Бацилєва Ольга Валеріївна

Доктор психологічних наук, професор

E-mail: [email protected]

Викладає дисципліни: «Вступ до спеціальності», «Психофізіологія з основами психогенетики», «Соціальна психологія», «Психосоматика», «Методологія та організація наукової діяльності»

РЕЗЮМЕ

Бацилєва Ольга Валеріївна, доктор психологічних наук, професор

КВАЛІФІКАЦІЯ
Донецький державний медичний інститут, спеціальність лікувальна справа
Донецький інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників НАПН України, спеціальність психологія
Науковий кореспондент Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук у Спеціалізованій вченій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України («Особливості ставлення до себе жінок, які перебувають у клімактеричному періоді», спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Отримання вченого звання доцента кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін
Захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора психологічних наук у Спеціалізованій вченій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України («Особистісні детермінанти репродуктивного здоров’я жінки», спеціальність 19.00.01 – загальна психологія, історія психології).
Отримання вченого звання професора кафедри психології

ДОСВІД РОБОТИ
завідувач кафедри психології Донецького національного університету імені Василя Стуса
завідувач кафедри соціальної роботи Державного університету інформатики і штучного інтелекту
завідувач кафедри гуманітарних та суспільних дисциплін Державного університету інформатики і штучного інтелекту

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ
психологія особистості, психологія здоров’я, психологія батьківства, пренатальна та перинатальна психологія
Автор та співавтор понад 150 наукових та навчально-методичних робіт, з них 6 монографій, 2 патентів на винахід
Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.453.01 Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України
Член Української спілки психотерапевтів