Обрати сторінку

Новини та оголошення

Відбувся ХІІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст»

Травень 15, 2020 | Новини

 

14 травня 2020 року на філологічному факультеті Донецького національного університету імені Василя Стуса в он-лайн форматі розпочав роботу ХІІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» із теми «Лінгвістичні складники комп’ютерних технологій». Голова оргкомітету – Анатолій Загнітко, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса.

Семінар спільно проводять кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса та Український мовно-інформаційний фонд НАН України.

У рамах семінару 14 травня функціювали:

  1. Пленарне засідання, на якому з вітальними словами виступили Ілля Хаджинов, доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса; Володимир Широков, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України; Анатолій Загнітко, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету Донецького національного університету іменіВасиля Стуса, головний науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України; Максим Надутенко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інформатики Українського мовно-інформаційного фонду НАН України та Маргарита Надутенко, к.філол.н., доцент, керівник Загальноукраїнського центру словникарства УМІФ НАН України.

Доповіді виголосили:

  • Володимир Широков, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: «Лінгвістика початку ХХІстоліття: зміна парадигми».
  • Анатолій Загнітко, член-кореспондент НАН України, доктор філологічних наук, професор, декан філологічного факультету Донецького національного університету іменіВасиля Стуса, головний науковий співробітник Українського мовно-інформаційного фонду НАН України: «Типологія модифікаторів у лінійно-горизонтальній структурі речення: об’єктивно-граматичний вимір».
  • Рогова Марина, здобувач вищої освіти ОП«Прикладна лінгвістика» другого (магістерського) рівня ДонНУ імені Василя Стуса, переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з прикладної лінгвістики у 2019-2020 н.р.: «Лінгвістичні особливості програми кандидата упрезиденти України Г.В. Балашова (на матеріалі виборів президента України 2019 року)».
  • Телецька Аліна, здобувач вищої освіти ОП«Прикладна лінгвістика» першого (бакалаврського) рівня ДонНУ імені Василя Стуса, переможець Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з прикладної лінгвістики у 2019-2020н.р.: «Принципи та етапи автоматичного синтаксичного аналізу».
  1. Секція «Теоретико-прикладні проблеми лексикології та фразеології, лексикографії та фразеографії» (голова – Ірина Гарбера; Skype).
  2. Урок майстер-класу «Система конкатенативного синтезу українського мовлення за текстом: етапи роботи лінгвіста-експерта» (модератор – Валентина Робейко, асистент кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка; платформа Zoom).

15 травня заплановано (платформа для конференцій УМІФ НАН України  https://online.ulif.org.ua):

  1. Пленарне засідання (голова – Володимир Широков, академік НАН України, доктор технічних наук, професор, директор Українського мовно-інформаційного фонду НАН України).
  2. Круглий стіл «Інформаційні технології в сучасній лінгвістиці: апаратне, програмне і методичне забезпечення» (модератори – Максим Надутенко, к.техн.н., с.н.с., завідувач відділу інформатики УМІФ НАН України; Маргарита Надутенко, к.філол.н., доцент, керівник Загальноукраїнського центру словникарства УМІФ НАН України).
  3. Заключне пленарне засідання.