Обрати сторінку

Новини та оголошення

ХІІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст»

26-27 лютого 2020 року кафедра загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології ДонНУ імені Василя Стуса проводитиме ХІІІ Міжнародний науково-теоретичний і навчально-прикладний семінар «Лінгвіст-програміст» із теми «Лінгвістичні складники комп’ютерних технологій».

Роботу семінару плановано здійснювати за такими напрямами:

  • лінгвістичні бази даних;
  • корпусна лінгвістика;
  • комп’ютерна лексикографія;
  • автоматичний аналіз тексту;
  • квантитативна лінгвістика;
  • теоретичні й прикладні аспекти машинного, автоматизованого і традиційного перекладу;
  • дискурсологія;
  • теоретичні й прикладні аспекти германського й романського мовознавства;
  • медіалінгвістика;
  • лінгвоперсонологія.