Митько Неля Андріївна

Митько Неля Андріївна

Старший викладач кафедри української мови і культури Донецького національного університету імені Василя Стуса

Профайли: http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=200#search

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПРАЦЬ
СТАТТІ У ФАХОВИХ ТА ІНШИХ ВИДАННЯХ:
1.Західноєвропейські топоніми у пам’ятках української мови другої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. // Структура і функції ономастичних одиниць. – Донецьк: ДонДУ, 1992. – С.68 – 77.
2. Варіантність іншомовних топонімів у літописах ХVІІІ ст. // Лінгвістичні студії: Вип.1. – Донецьк: ДонДУ, 1994. – С.172 – 175.
3.Склад західноєвропейських топонімів у літописах української мови кінця ХVІІ – ХVІІІ ст. // Пам’ятки писемності східнослов’янськими мовами ХІ – ХVІІІ століть. В.2. – К.: Хрещатик, 1995. – С.282 – 283.
4. Специфіка засвоєння іншомовних топонімів в українській мові ХVІІІ ст. //Лінгвістичні студії: Вип.5. – Донецьк: ДонНУ, 1999. – С.198 – 202.
5. Морфологічна адаптація іншомовних топонімів в українській мові 2-ої половини ХVІІ – ХVІІІ ст. // Лінгвістичні студії: Вип.6. – Донецьк: ДонДУ, 2000. – С.171 – 174.
6. Невправності в мовленні теле- і радіожурналістів // Лінгвістичні студії. В.19. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – С.199 – 204.

  1. Типи переносних значень слів та їхнє вивчення на уроках української мови // Методичні студії: Збірн.наук.-мет.праць – Вип.3. – Донецьк: ДонНУ, 2014.- С.475 – 482.
  2. Організація самостійної роботи студентів на заняттях зі спецкурсу «Іншомовні топоніми в українській мові» // Методичні студії: Збірн.наук.-мет.праць – Вип.3. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 76 – 80.
  3. Контрольно-коригувальна діяльність викладача у формуванні мовленнєвих навичок студентів // Методичні студії: Зб. наук.-метод. праць. – Вінниця: Нілан -ЛТД, 2015. Вип. 4. – С.48 – 59.
  4. Вивчення парадигматичних відношень у лексиці: матеріали для самостійної роботи з лексикології // Методичні студії: Зб. наук.-метод. праць. – Вінниця: ДонНУ, 2016. Вип. 5. – С.175 – 185.
  5. Використання творів В.Стуса на заняттях з лексикології української мови: дидактичне наповнення завдань і прийоми їхньої реалізації // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія ( мовознавство): збірник наукових праць. – Вінниця: ТОВ « Фірма Планер», 2018. – Вип. 26. – С. 33 – 40.